פוסטים אחרונים

מדריך אותות המערכה במדינת ישראל - "אותות מלחמה"

אות מערכה הינו אות צבאי שמביע הערכה למשתתף במלחמה, מערכה או קרב. במדינת ישראל, 9 אותות מערכה- החל ממלחמת הקוממיות (מלחמת העצמאות) ועד למבצע צוק...

5 בינואר 2022 עודכן לפני 3 שבועות

פתרון מלא של תרגיל במתח חילופין

נוסחאות:     תרגיל: דוגמה משאלה 5 תשע"ו     פתרון:   א. מסתכלים באיור ב' ורואים איפה נקודת המתח הכי גבוהה וסופרים את מספר...

8 בפברואר 2021 עודכן לפני חודש 1

פיקסלים בתמונה - חלק א'

Bin = בהירות הפיקסלים בתמונה הנכנסת למעבד Bout = בהירות הפיקסלים בתמונה היוצאת מהמעבד   תמונה נכנסת Bin  ←  מעבד תמונה  ←  תמונה יוצאת Bout...

28 בדצמבר 2020 עודכן לפני שנה 1

ארכיטקטורה - ARCHITECTURE

ארכיטקטורה – ARCHITECTURE   מבנה:   ARCHITECTURE _____ OF ____ IS BEGIN  ;משפטים לביצוע END ARCHITECTURE;  דוגמה:   ARCHITECTURE behav of and_3 IS BEGIN z...

28 בדצמבר 2020 עודכן לפני שנה 1

תיאור and בעל שלוש כניסות

  תיאור and בעל שלוש כניסות   LIBRARY IEEE; — הצהרה על ספרית IEE USE IEEE.std_logic_1164.ALL; — השתמש בIEE בתת-ספריה std_logic_1164 בכל הפונקציות ENTITY and_3...

28 בדצמבר 2020 עודכן לפני שנה 1

מבנה ישות - ENTITY

ישות –  ENTITY   מבנה: ENTITY שם של ישות IS PORT (כניסות: IN סוג כניסה;                ;(סוג יציאה OUT :יציאות                      END ENTITY; דוגמה: ENTITY sikomi IS...

28 בדצמבר 2020 עודכן לפני שנה 1

לוח הזמנים בתנ"ך:

928 לפנה"ס

פילוג הממלכה

721/2 לפנה"ס

חורבן ממלכת ישראל

701 לפנה"ס

מסע סנחריב

621/2 לפנה"ס

רפורמת יאשיהו

597 לפנה"ס

גלות יהויכין

586 לפנה"ס

חורבן הבית הראשון,
גלות יהודה