סיכום לבגרות בתנ"ך: איוב פרק ב'

ה' מתעצבן על השטן שגרם לו לפגוע באיוב סתם ככה, השטן אומר: "עור בעד עור": אדם מוכן להחליף את עורו בעור של אחר, מוכן שיקרה הכל, העיקר שהוא יישאר בחיים. נראה מה ייקרה כאשר תפגע בו אישית.

ה' מרשה לשטן לפגוע באיוב – אך שיישאר בחיים.

השטן פוגע קשה באיוב, עד כדי כך שאשת איוב מציעה לו להתאבד בעצם ("לברך" את ה' ולמות). אך הוא לא מסכים! הוא לטענתו מקבל גם את הטוב וגם את הרע.

"ובכל זאת לא חטא בשפתיו" =

  • לא חטא.
  • לא חטא בשפתיו, אך ייתכן בדרך אחרת.

ובאו שלושה חברים לנחמו, מרוב שהוא עצוב הוא לא מדבר ומקלל את יומו, נענש על לא עוול בכפו.

סיכומים נוספים:

איוב – פרק א' איוב הוא צדיק, אדם ישר וסר מרע. הוא מבורך בהרבה בנים
פס' 1-6 – תשובת איוב: תשובת איוב בסיומו של הספר בפרק מ"ב היא תשובה קצרה,
ירמיה משווה את נביאי השקר לאלו שגרמו לבני ישראל לעבוד עבודה זרה, שהם הרחיקו את
דילוג לתוכן