איוב – פרק מ"ב


פס' 1-6 – תשובת איוב:

תשובת איוב בסיומו של הספר בפרק מ"ב היא תשובה קצרה, וניתנת להבנה בשני אופנים:

  • איוב מודה בטעותו ובקוצר יכולתו להבין את גדולתו של האל ואת דרכו בניהול העולם.
    עתה, לאחר שלמד להכיר את  האל, הוא מבקש את סליחתו.
  • איוב אינו מודה בטעותו.
    הוא מבין את כוחו ועצמתו של אלוהים ומעתה ברור לו שהעולם לא מתנהל על פי ציפיותיו לגמול אישי.

"ידעתי כי כל תוכל ולא יבוצר ממך מזימה" –  איוב מודה כי אלוהים הוא כל יכול. "מזימה" כאן יכולה להתפרש הן לחיוב והן לשלילה.

"מי זה מעלים עצה בלי דעת[?]" – זהו ציטוט של טענת ה' כנגד איוב בפרק ל"ח.
איוב מודה כי אמר את דבריו ללא הרבה מחשבה.
איוב ממשיך ומצטט את דברי האל בפרק ל"ח ומתוודה כי קודם הכיר את ה' בדרך עקיפה ואילו עכשיו "עיני ראתה" – הוא זכה להכיר את האל וגדולתו מקרוב שהרי האל התגלה.

 

"על כן אמאס ונחמתי" – איוב מתחרט על הדברים שהטיח באל, והוא מוכן להמשיך ולשבת בתוך האפר, מבלי להתלונן ומבלי לחקור מדוע באו לו צרותיו.
אחרים מפרשים כי איוב משפיל את עצמו, אבל אינו מתחרט על דבריו.
איוב אינו מודה שחטא, ושייסוריו הם עונש על חטאיו, אלא מודה שטעה כשאמר שהעולם מתנהל בחוסר צדק.

 

פס' 7-17 – איוב "מפוצה"

ה' נוזף ברעי איוב על כך שגרמו לאיוב לחשוב שהוא חטא לפי הנוסחה של "צדיק וטוב לו, רשע ורע לו", ברור שאיוב עשה משהו רע שהוא נענש עליו, ה' לא מעניש סתם.

על כל העוול שהם גרמו לאיוב, ה' אומר שאם ה' יתפלל בעבורם- הוא יסלח להם ואכן כך הוא הדבר.
ה' פונה אל אליפז, שהוא כזכור החשוב ברעים, בטרוניה: "חרה אפי בך, ובשני רעך, כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב"! טענה זו תמוהה, מכיוון שדווקא הרעים תמכו ב-ה' לאורך כל הדרך, ואילו איוב הוא זה שבא בטענות לאל.

לפסוק  " לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב" יש שני פירושים אפשריים:

דמיון – חברי איוב לא דיברו נכונה, וכך גם איוב לא דיבר נכונה כלפי ה'.

שוני – חברי איוב לא דיברו נכונה, לעומת איוב שכן דיבר נכונה. זהו הפירוש המקובל יותר, כי איוב מכונה "עבד ה'", כינוי חיובי למעמדו ביחס לאל ומכיוון שאיוב מתבקש להתפלל עבור חבריו על מנת שה' יסלח להם.

משמעות המילים  "לא לדבר נכונה" היא כנראה להצדיק את הדין של ה', כלומר להצדיק את ה' על הטוב והרע שיצר. דבר זה נתפס כחטא מכיוון שהאדם לא יכול להבין או לדעת מה מניע את מעשיו של ה'. חברי איוב הנלחמים את מלחמת האל חוטאים בכך כי כך מפחיתים בערך האל

 

פס' 10 : "וה' שב את שבות איוב"  (להשיב שבות = להחזיר מצב לקדמותו, הכוונה כאן היא להחזיר למצב שהיה לפני כל האסונות ו"למשנה"  = פי שניים יותר).

ה' נותן לאיוב שכר כפול על כך שעמד בהצלחה בשני הניסיונות הקשים.
הוא מעניק לו רכוש  כפול וכן נולדים לו שוב שבעה בנים ושלוש בנות יפות מאוד.
שמות בנותיו של איוב מעידים על יופיין: ימימה = יונה קטנה; קציעה = שם של בושם; קרן הפוך = שם של אבן יקרה בשם "פוך" או נרתיק המכיל איפור לעיניים (פוך- דומה לצללית

הוא גם זוכה לחיים ארוכים מאוד. איוב זוכה לחיות עוד מאה וארבעים שנה.
גם לכך יש משמעות. על-פי המקובל, מכסת חייו של אדם היא שבעים שנה (תהילים צ' 10).
אם כך, הרי איוב זכה לחיים חדשים, כפולים בארכם מהמקובל.

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן