דברים: פרק ט"ז, פס' 21-22

Share on print
Share on whatsapp
Share on facebook

פסוקים אלה חוזרים על האיסור המוחלט על עבודת אלילים. חל איסור על נטיעת עצים בסמוך למזבח ה' וכן נאסר על הקמת מצבות כלשהן.

"לא תטע לך אשרה.." – האשרה הייתה סמל דתי בתקופה ההיא, מדובר בעץ או גזע עץ הנטוע בקרקע שניטע ליד המזבח.

"ולא תקים לך מצבה.." – הכוונה במצבה היא לאבן מסותתת או גוש אבן שהוצבה בתוך המקדש וקיימו לה טקסים פולחניים. האיסור מעורר קושי הרי שידוע כי האבות הקימו מצבות ויש להניח כי בתקופה מסוימת בתקופה מסוימת היו חפצים פולחניים שנתפסו כלגיטימיים ולאחר חיבור ספר דברים והעריכה הדויטרונומיסטית, חפצים פולחניים אלה כבר לא היו לגיטימיים.

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן