דברים: פרק י"ב, פס' 1-13

פס' 1-4 – ביעור העבודה הזרה:

לפני/ עם כניסתכם לארץ עליכם לבער את העבודה הזרה, השמדה מוחלטת, אבד תאבדון (הדגשה). אבדו את שמם כדי שלא תתפתו לעבוד אותם.
פס' 5-7 – פולחן לה':

עיקרון 1: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' מכל שבטכם" – תעשו הפולחן איפה שה' יבחר, ריכוז הפולחן.
עיקרון 2: "לשום שמי שם לשכנו תדרשו ובאת שמה" – אלוהות מופשטת (=תפיסת ספר דברים).

תפיסה זו נקראת התפיסה הדויטרונומיסטית.

 

בפסוק 13 המספר מזכיר לא לשכוח הלווים (לוי), עם ריכוז הפולחן אין צורך בהרבה כוהנים ולכן הם מובטלים.
ניתן לראות בבירור כי יאשיהו ברפורמתו משתמש בעקרונות אלו, רק בספר דברים כתוב שיש לחגוג את פסח בירושלים בפומבי.
לפי הפרשנות הדתית: ספר דברים נכתב על ידי משה.

לפי חקר המקרא: תחילת ספר דברים נכתב על ידי חזקיה ויאשיהו סיים אותו.

סיכומים נוספים:

מציאת ספר הברית (פרק כ"ב) יאשיהו מורה לעשות בדק בית (שיפוצים), במהלך השיפוצים נמצא ספר.
במלכים ב' – פרק י"ח, פסוקים 13-16 למדנו על מסע סנחריב וכיבוש ערי יהודה. במקורות
בפרק זה חזקיה מתואר כצדיק כדוד, הוא מלך משועבד למלך אשור. עם הכוח שבצדיקותו, חזקיה
דילוג לתוכן