דברי הימים ב': פרק ל"ג, פס' 1-20

מות מנשה

ה' מעניש את מנשה, האשורים כולאים ומגלים אותו, הוא מתפלל לה' ואלוהים מחזירו לירושלים, מנשה "חוזר בתשובה", עושה רפורמה דתית.

בניגוד לספר מלכים, שם ידוע כי מנשה נפטר בשיבה טובה, כאן ידוע כי ה' סולח לו והוא חוזר בתשובה ועושה רפורמה דתית.

ניתן לחשוב שבספר דברי הימים יש כתיבה סובייקטיבית ולכן מנסים לטהר את שמו, להפכו לצדיק. ספר דברי הימים מאמין בגמול האישי ולא באחר, כדי להסביר שמלך 55 שנה ומת בשיבה טובה ה' סלח לו ולא העביר את העונש לאחרים.

הרי איך זה ייתכן שבספר ההיסטוריוגרפי מלכים לא תוארה חזרתו בתשובה של מנשה?

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן