דברי הימים ב': פרק ל"ג, פס' 1-20

מות מנשה

ה' מעניש את מנשה, האשורים כולאים ומגלים אותו, הוא מתפלל לה' ואלוהים מחזירו לירושלים, מנשה "חוזר בתשובה", עושה רפורמה דתית.

בניגוד לספר מלכים, שם ידוע כי מנשה נפטר בשיבה טובה, כאן ידוע כי ה' סולח לו והוא חוזר בתשובה ועושה רפורמה דתית.

ניתן לחשוב שבספר דברי הימים יש כתיבה סובייקטיבית ולכן מנסים לטהר את שמו, להפכו לצדיק. ספר דברי הימים מאמין בגמול האישי ולא באחר, כדי להסביר שמלך 55 שנה ומת בשיבה טובה ה' סלח לו ולא העביר את העונש לאחרים.

הרי איך זה ייתכן שבספר ההיסטוריוגרפי מלכים לא תוארה חזרתו בתשובה של מנשה?

סיכומים נוספים:

מנשה חוטא מנשה, בן חזקיה עושה הרע בעיני ה', הוא חוטא, הוא מפזר את הפולחן
פס' 1-6 – תשובת איוב: תשובת איוב בסיומו של הספר בפרק מ"ב היא תשובה קצרה,
ירמיה משווה את נביאי השקר לאלו שגרמו לבני ישראל לעבוד עבודה זרה, שהם הרחיקו את
דילוג לתוכן