ירמיה: פרק כ"ה, פס' 1-14

ירמיהו מנבא לבית יהודה לפני גלות יהויכין. ירמיהו מנסה להזהיר את העם כבר מתקופת יאשיהו והם לא שומעים לו, ה' הביא לכם עוד נביאים וגם להם לא שמעתם.

תנאי: אם תפסיקו לחטוא.
תוצאה: תזכו  להישאר בארץ כנען והכל יהיה בסדר.

נבוכדנצר יבוא ויחריב את הארץ, כל קולות השמחה והששון ייעלמו. הארץ תיחרב למשך 70 שנה וה' מעניש את הבבלים כי הם הגזימו יותר מדי.

משפחות צפון – בעלי הברית של הבבלים שיסייעו להם במהלך החורבן.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן