ירמיה: פרק כ"ה, פס' 1-14

ירמיהו מנבא לבית יהודה לפני גלות יהויכין. ירמיהו מנסה להזהיר את העם כבר מתקופת יאשיהו והם לא שומעים לו, ה' הביא לכם עוד נביאים וגם להם לא שמעתם.

תנאי: אם תפסיקו לחטוא.
תוצאה: תזכו  להישאר בארץ כנען והכל יהיה בסדר.

נבוכדנצר יבוא ויחריב את הארץ, כל קולות השמחה והששון ייעלמו. הארץ תיחרב למשך 70 שנה וה' מעניש את הבבלים כי הם הגזימו יותר מדי.

משפחות צפון – בעלי הברית של הבבלים שיסייעו להם במהלך החורבן.

סיכומים נוספים:

טענות נביאי השקר: למרוד, לא יהיה חורבן כי "היכל ה' המה". בית המקדש פה ולכן
ירמיהו, בן חלקיהו, ממשפחת הכוהנים, חיו בענתות, בנימין. עקב הרפורמה שהונהגה, למרות היותם כוהנים, הם
ירמיה – פרק כ' מאת פלורה ויניצקי   נביאי אמת נביאי שקר בראשות ירמיה, לחזור
דילוג לתוכן