ירמיה: פרק כ"ח

נבואת חנניה בן עזור- בהתחלת מלכות חזקיה, בבית ה', כל העם וירמיה שמעו על הנבואה.

  • אשבור את עול מלך בבל.
  • עוד שנתיים אחזיר את אוצרות בית המקדש.
  • גולי האליטה (גלות יהויכין) ישובו.

וירמיה עונה: הלוואי שזה יקרה, אך- לרוב, נבואות הזעם הן נבואות אמת ונבואות הנחמה הן נבואות שקר. כאשר היא נבואת נחמה, יש לבדוק האם היא מתגשמת.

בתגובה, חנניה לוקח מוט מעל צוואר ירמיה הנביא ושוברו – מדמה את שבירת עול הבבלים.

אך בתגובה למעשה של חנניה, ה' דורש מירמיהו לקחת מוט ברזל, מוט הברזל לא יוכל להישבר – החמרת העול והשעבוד.

בפסוק 10, חנניה טוען שה' מסיר את העול מעל צוואר כל הגויים, אבל בפסוק 14, ה' מודיע שהעול יהיה גם על חיית השדה.

 

עונש חנניה – מידה כנגד מידה:

עונשו של חנניה, מוות, הוא לפי עיקרון של מידה כנגד מידה.

"לא שלחך ה'", לכך "הנני משלחך מעל פני האדמה".

וחנניה אכן מת.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן