סיכום מלכים א': פרק י"א – מרד ירבעם בן נבט

שלמה נישא לנשים נוכריות בנות מלכים, זאת מסיבה פוליטית – כך לא תהיה מלחמה עם אב האישה (האישה משמשת כמעין בת ערובה), עוד סיבה היא כלכלית – מסחר עם העם אשר באה ממנו ועוד סיבה היא שהוא פשוט אהב נשים נוכריות.

שלמה עובר על צו אלוהי לפיו אסור להתחתן עם נשים נוכריות והסיבה לכך היא שהאישה תגרום לו לעבוד עבודה זרה.

לשלמה היו 700 נשים חוקיות ו-300 פילגשים – על פי שיר השירים היו לו הרבה פחות (בערך 120), הסופר המקראי שוב "מגזים" על מנת להעצים את שלמה והסופר המקראי גם מוסיף שלעת זקנת שלמה נשיו הטו לבבו וגרמו לו לעבוד עבודה זרה.

 

האם שלמה עבד עבודה זרה?

לפי הגרסה הביקורתית – "ולבבו לא היה שלם כדוד אביו", "ללכת אחרי" – משמע הוא אכן עבד עבודה זרה.

לפי הגרסה המסורתית – הוא לא עבד עבודה זרה כי רק נשיו עבדו עבודה זרה אבל לפי הביקורתית הוא כן חטא כי הוא לא מנע את זה.

 

עונש שלמה – פס' 9-14

ה' נגלה כבר פעמיים לשלמה ומזהיר אותו מפני עבודה זרה והוא מעניש אותו בכך שהוא לוקח ממנו את הממלכה אבל העונש מצטמצם לכך שהוא ייקרה אחרי מות שלמה, הוא ילקח מצאציו אבל שבט אחד מהממלכה ישאר לו למלוכה.

הסיבות לכך:

  • ה' הבטיח לדוד שבנו ימלוך עד יום מותו.
  • דוד היה צדיק.
  • צאצאי דוד ימלכו על ישראל לעולם (הבטחת ה' לדוד).
  • למען ירושלים כי בית המקדש נמצא שם והוא שייך לבית יהודה ולא ניתן להעביר שבט אחר לשם וגם כי אי אפשר להעביר את בית המקדש.
  • ייתכן גם גמול לדורות.

 

מרד ירבעם בן נבט – פס' 26-28

ירבעם בן נבט הוא משבט אפרים, אמו אלמנה והוא נאמן למלך (שלמה) והוא גיבור חיל (אמיץ או בעל נחלה), הוא עושה מלאכה – הוא יודע עבודתו ויכול לנהל וממנים אותו לתפקיד ניהולי – סבל בית יוסף, תפקיד זה הוא בעצם להיות אחראי על סבל (מס עובד) של שבטי מנשה ואפרים, מס עובד זה היה למלא חורים בפרצי חומות עיר דוד. שלמה ממנה דווקא אותו כי הוא עושה מלאכה (טוב בניהול), כי הוא עבד לשלמה (נאמן) וגיבור חיל (אמיץ).

אבל ירבעם "וירם יד במלך" – הוא מורד בו!, הוא מורד בו כשהוא יוצא לתפקיד מילוי החומות הוא מורד בו כי ארון הקודש היה פעם בשילה (באזור שבטי אפרים ומנשה) ודוד העבירו ליהודה, זה מכעיס אותו כי מקום עם קדושה מביא "תיירות" ועם זאת רווח ופרסום לשבט/ עיר וזה מביא גם כבוד.

כשהוא אחראי על סבל בית יוסף הוא מבין שעוד אנשים כועסים עליו עקב "נטל המסים" והוא כנראה חושב שגם הם בעד המרד.

 

תוצאות המרד

שלמה מדכא את המרד, ירבעם מפסיד ובורח לכיוון מצרים.

 

פגישת ירבעם עם אחיה השילוני – פס' 29-39

בדרך למצרים ירבעם פוגש את אחיה השילוני (והוא נביא), לאחד מהם שמלה חדשה, אחיה קורע אותה ל-12 חתיכות ומביא לירבעם 10 חתיכות, כלומר מסמל שירבעם ישלוט בעשרה שבטים והקריעה מסמלת את פילוג הממלכה.

אנו נוטים לחשוב שהבגד היה שייך לנביא הואיל וקרה כבר מקרה כזה כששמואל פשט מעילו וקרע אותו אחרי ששאול חטא ואמר לו שמעיל זה נקרע כמו שהמלוכה תפלג משאול.

הנביא מכנה את מנהיג בית דוד נשיא ואת מנהיג ירבעם מלך, זאת על מנת להראות שלירבעם כוח גדול יותר כי מלך שולט על טריטוריה גדולה יותר (כמו קיסר) בניגוד לנשיא.

מצוין גם שאם ירבעם לא יחטא וילך בדרך הישר – הממלכה תהיה יציבה, מצוין גם שזה יהיה זמני בלבד, בית דוד יענש אך המלוכה על כל ישראל תחזור אליו. שלמה מבקש להמית את ירבעם וירבעם נשאר במצרים עד מות שלמה. שלמה מת בשיבה טובה לאחר ארבעים שנות כהונה והוא נקבר בעיר דוד ובנו רחבעם מולך אחריו.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן