מלכים א': פרק י"ב – פילוג הממלכה

פס' 1-22 – חולשת רחבעם

אנו רואים שבן שלמה, רחבעם שמולך אחריו חלש יותר ממנו, יש לכך כמה הוכחות:

  • המלכתו נעשית בשכם ולא בבירה ירושלים.
  • ירבעם מעז לחזור לארץ.
  • העם מעז להציב תנאים למלך (אם יקל במסים יהיו נאמנים לו).

 

בקשת העם לרחבעם:

העם וירבעם מבקשים מהמלך רחבעם בכבודו ובעצמו להקל במסים, מס עובד ("עבדת אביך הקשה") ומס כספי ("עולו הכבד")  ואם יסכים לבקשתם הם יהיו נאמנים לו.

 

עצת הזקנים – פס' 6-7

לאחר בקשת העם רחבעם מתייעץ עם 2 גורמים, אחד מהם הוא זקני העם שהיו גם יועצי שלמה – משמע שהם בעלי ניסיון. הם מייעצים לו להקל במסים ומוסיפים שאם ייענה לבקשתם הם יהיו נאמנים לו כל הימים. יש פרשנים שטוענים שהם אומרים לו לרמות את העם – "אם היום", כי הוא יכול להקל עכשיו וכשהם יירגעו הוא יחול להחמיר במסים.

 

עצת הילדים – פס' 8-12

הם ממש לא ילדים, ייתכן והם בכלל בני 40, הם היו חברים של רחבעם. הסופר המקראי "מנסה לזלזל" בעם וקורא להם "ילדים". עצתם הייתה להבהיר להם שהוא חזק יותר משלמה אביו ("קטני עבה ממתני אבי") וגם שכדאי לו להכביד עליהם עוד יותר במסים ועוד עצה היא פשוט להיכנס בהם עם מסים ("אבי ייסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים").

 

מה מניע כל גורם להציע הצעתו?

הזקנים מבינים שרחבעם מזרע דוד והעם כועס גם ככה עקב חטא שלמה אביו והילדים חושבים שאם הוא מזרע דוד הוא יכול לעשות מה שבא לו.

 

תשובת רחבעם לעם – פס' 12-14

רחבעם בוחר בעצת הילדים, אך הוא משמיט משפט מדבריהם ("קטני עבה ממתני אבי") הואיל ואפילו הוא יודע שזה לא נכון והוא לא רוצה להישמע מגוחך ולא אמין, הוא בוחר בעצה זו עקב אגו.

לפי פס' 15 רחבעם בחר בכך הואיל וה' גרם לו לבחור בעצה זו על מנת להגשים את העונש שנתן לאביו שלמה כי שלמה חטא בכך שעבד עבודה זרה (גמול לדורות), זו העצה הגרועה יותר והיא תגרום לפילוג בממלכה.

יש כאן בעיה תיאולוגית: ה' נתן לנו בחירה חופשית, כיצד ה' בוחר במקום רחבעם? הפתרון הוא כך שאולי רחבעם בחר בכך בעצמו וה"סופר המקראי" מנסה להדגיש את העונש.

בפס' 8 רחבעם הולך לשמוע דעה וב-13 הוא לא מקבל בעצם את העצה.

 

תשובת העם – פס' 16-17

העם בעצם מורד, הם לא רוצים שרחבעם ימלוך עליהם יותר. רחבעם מנסה לדכא את המרד בדרכי שלום, הוא שולח את אדרם שר המסים, האיש שנוא על ידי העם והעם סוקל אותו באבנים והורג אותו. הם ממנים למלכם את ירבעם ורחבעם נשאר למלוך רק על יהודה. בתגובה רחבעם מארגן את הצבא וה' שולח לו נביא על מנת שלא יפתח במלחמה זאת כי ה' גרם למרד – גמול לדורות, פילוג הממלכה. עוד סיבות לכך זה למניעת החלשת הממלכה, אם תהיה כאן מלחמת אחים ישראל תיכבש.

 

פילוג הממלכה – בשנת 928 לפני הספירה

מלכות רחבעם מלכות ירבעם
בית דוד (יהודה) בית ישראל
יהודה

חלק מבנימין

חלק משמעון

חלק מלוי

 

10 השבטים

מה ז"א "מולך על יהודה לבדו"? אנו יודעים שהיו עוד חלקים מבנימין משמעון ועוד.. ייתכן והכוונה היא ששבט יהודה הוא הקובע ועוד כוונה זה שיהודה הוא היחיד שהיה בשלמותו.

 

מלכות ירבעם – פס' 25-33

ירבעם מבסס שלטונו, מכריז כבירה על שכם ואחרי זה הבירה הופכת לפנואל. לירבעם אין את המקדש בירושלים והוא חושש ממרד בו (בריחה לבית דוד אשר שם המקדש), הוא בונה 2 מרכזים דתיים – בכל מקדש יש עגל זהב, הוא לא התכוון לעבודה זרה ("הנה אלוהיך ישראל שהעלינו מארץ מצרים") אבל זה עדיין חטא.

עוד עושה כדי לבסס שלטונו הוא בית במות – מקום בו הרבה מזבחות, לשם הוא ממבנה כהנים מקצוות העם (מכל העם ולא רק משבט לוי) ומקציני העם (בכירים), "מקצות העם".

הפעולה החמישית לביסוס מלכותו היא העברת חג סוכות מתשרי לחודש השמיני (חשוון), זאת כי ישראל (ממלכת ישראל) בצפון והתבואה אינה מוכנה – ביסוס כלכלי, סוכות הוא חג חקלאי בו מעלים קציר למקדש כי זה אחד משלושת הרגלים.

אבל אסור לעשות זאת! אסור לדחות חג הואיל וזה צו אלוהי, "הסופר המקראי" מנסה להשחיל כמה משפטים כדי להדגיש את חטאי ירבעם: "ויהיה הדבר הזה לחטאות", "לא היו מבני לוי", "אשר בדה מלבד".

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן