מלכים א': פרק י"ז – סיפורי אליהו הנביא

אליהו בא ממשפחת התשבי/ ממקום הנקרא כך, מאזור הגלעד והוא נביא ("אשר עמדתי לפניו"), אין לנו הרבה מידע על עברו בניגוד לשאר הנביאים בכוונה לגרום למסתוריות לגביו. אליהו נשבע שלא יהיה גשם בשנים הקרובות – בצורת כי הם חטאו בעבודה זרה, את זה הוא אמר לאחאב.

קושי: "כי אם לפי דברי" – אליהו הוא לא ה' ואין לו הכוח להחליט.

פתרון: הוא מדבר בשם ה', מקרא חסר – אם לפי דבר ה' אשר בפיו.

 

אליהו מסתתר בנחל כרית
פס' 2-7

ה' אומר לאליהו להסתתר בנחל כרית מכמה סיבות.

  • להגן עליו מזעם העם – מניעת פגיעה בשליח.
  • שיהיה לו מים למרות הבצורת, נחל בסופו של דבר.
  • להוכיח לעם מי האל האמיתי, הם לא ימצאו את אליהו – אין אל גשמים והיחיד שהם יכולים להישען עליו הוא ה'.

ה' גורם ל"עורבים" לכלכל (להביא מזון), את אליהו. עורבים יכולים להיות לפי פרשנויות או אנשים מהעיר עורב או חיות, מעדיפים לחשוב שזה חיות על מנת להעצים את המסתוריות מסביב אליהו.

 

אליהו מסתתר בבית האלמנה
פס' 8-27

לאחר שנה הנחל מתייבש וה' מעביר את אליהו מקום כדי שיכול לחיות, לאכול ולשתות. ה' מעבירו לבית האלמנה.

אליהו יודע שהיא אישה אלמנה בגלל בגדיה, אליהו מנסה את האישה האלמנה כדי לזהות אותה ולדעת מי היא.

האלמנה נשבעת באל של אליהו משתי סיבות.

  • היא מכבדת את אליהו. ב. היא מזהה את אליהו כנביא – מבית ישראל.
ניסיון תגובת האלמנה מטרה
1 אליהו מבקש מים האלמנה מסכימה אליהו בודק את אדיבותה
2 אליהו מבקש פת לחם "חי ה' אלוהיך אם יש לי מעוט", יש לה רק טיפה קמח ושמן ואם תיתן לו היא ובנה ימותו אליהו בודק שוב את אדיבותה
3 אליהו מבקש ממנה שמהמעט שיש לה שתכין עוגה ואז תיתן קודם לו ואז מה שיישאר לה ולבנה והבטיח לה בה' שלו שלא יחסר לה כלום כל הבצורת האלמנה מסכימה אליהו בודק את אמינותה

 

מות בן האלמנה
פס' 17

האלמנה רואה שבנה מת והיא מיד מאשימה את אליהו כי הוא אדם צדיק ולידו היא נראית עם חטאים וכשה' מסתכל עליהם ומשווה בניהם. "באת להזכיר לי את עווני" אליהו אומר לה' "הגם על העלמה הרעות" – משמע גם יש פה בצורת וגם לקחת את בנה, אחרי שהיא האכילה אותי ונתנה לי בית.

גמול לדורות – האישה האלמנה חוטאת ובנה מת.

אליהו לוקח את הילד ומתפלל לה' – "הגם על האלמנה הרעות" ומתפלל עליו 3 פעמים וה' מחייה את בן האלמנה, אליהו יורד ומחזיר לאלמנה את בנה חי.

תגובת האלמנה לתחיית בנה

 

"עתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר ה' בפיך אמת", הקושי מתגובת האלמנה במילה עתה:

  • האלמנה אומרת שרק עכשיו היא אומרת שאליהו הוא איש ה' אבל היא כבר כינתה אותו כאיש ה' שהיא מאמינה לו.
  • האלמנה האמינה בזה שה' דואג לה בשנת בצורת כמו שאליהו הבטיח לה.

הפתרון: בפסוק 18 הכוונה היא לאיש הנושא את דבר אלוהים ואפילו בנימת לעג, בפסוק 24 המשמעות היא הכרה ואמונה שלמה באליהו וכוחותיו.

ארבעת הניסים של אליהו הם פאסיביים, כלומר ניתנים לו בידי ה' שמבשר לו על הבצורת, שולח את העורבים, דואג שהשמן והקמח של האלמנה לא יגמרו ומחייה את הנער. כך מציג הפרק את ה' כאלוהים אוניברסלי (גם בצידון, למשל) לעומת הבעל.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן