סיכום מלכים א': פרק י"ט – התגלות ה' לאליהו

אחאב מספר לאשתו איזבל את כל אשר עשה אליהו, ה"מספר המקראי" מבליט שהריגת נביאי הבעל הכי מעניין אותה.

תגובת איזבל לנעשה

"כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון", איזבל נשבעת באלוהים שלה (כמה אלים) שתהרוג את אליהו כמו שאליהו הרג את נביאי הבעל (מידה כנגד מידה).

היא מאיימת כי היא רוצה להפחידו ושיברח, היא מפחדת להרוג אותו כי העם איתו.

 

תגובת אליהו

הוא מפחד, ריבוי פעלים, הוא נבהל ובורח לכיוון המדבר, הוא בורח למדבר הואיל ו:

  • הוא רוצה למות.
  • התווודות כי אין שם אנשים, להתרכז.
  • להתחבא.

מלאך ה' נותן לו לאכול, אסור לו למות, אליהו שוכב ומלאך ה' מעירו כדי שיוכל לצאת למסע של 40 יום וליל להר חורב.

 

התגלות ה' לאליהו

ה' שואל אותו: "מה לך פה?", שאלה רטורית, עילה להתוודות.

אליהו עונה: "קנא קנאתי לה'", אני מאמין בך בלב שלם ואנקום במי שלא, בני ישראל עוזבים אותך, הורסים מזבחותיך ונותרתי לבדי והם רוצים להרגני.

סתירות:

  1. "את מזבחותיך הרסו" – סתירה, במציאות לא הרסו הכל, "עד מתי אתם פוסחים על שני סעיפים" (2 אמונות).
  2. איזבל הרגה את הנביאים ולא בני ישראל כמו שאמר.
  3. אליהו לא נשאר נביא לבד, יש עוד 100.
  4. איזבל רוצה להרוג אותו, לא כל ישראל.

אליהו קיצוני כאן, הוא מקטרג על העם ומשבח עצמו כי הוא קנאי לה'.

תגובת ה':

צא מהמערה, יהיה רוח, רעש ואש (כוחות הרסניים-לא מייצג את ה') וקול דממה דקה (שקט-מייצג את ה'), עם מוטיב זה אנו מבינים שה' רומז לאליהו שהוא צריך להתנהג לעם ברכות ולא בהרסניות הואיל וזו לא דרכו של ה'.

השיחה מתבצעת שוב, ה' נותן לאליהו הזדמנות לשנות דעתו, אליהו לא מבין הרמזים. ה' מחליף את אליהו בנביא אלישע בן שפט, כל עובדי האלילים יושמדו, רק 7000 ישארו.

 

מינוי אלישע לנביא (פס' 19-21)

אלישע הוא עובד אדמה, אליהו פוגשו בשדה ומעביר אדרתו אליו, אלישע בנמרצות מסכים להיות נביא.
"לך שוב כי מה עשיתי לך":

  1. חזור הביתה, מה גרם לך לחשוב כך?
  2. אליהו בודק אותו.
  3. לך להיפרד מהמשפחה.

אלישע הוא בעל רכוש, במקום לקחת את הבקר הכי טוב והכלים הטובים ביותר הוא פשוט משתמש בבקר הראשון שהוא מוצא, הוא מזדרז, ניתן להבין זאת גם מריבוי הפעלים, הוא רוצה להיות נביא כמה שיותר מהר.

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן