מלכים א', פרק י' 1 – 13 – מלכות שלמה וביקור מלכת שבא

בתחילת הפרק שלמה המלך מתואר כחכם, עשיר ומעושר פוליטי, בתקופתו הייתה שלווה מדינית. בחלום של שלמה ה' שואל אותו מה הוא יכול להעניק לו, שלמה מבקש דברים שיעזרו לו למלוך על העם וה' נותן לו אפילו יותר – חוכמה, מעמד רם ועוד על כך שהוא דואג לעם.

מלכת שבא באה לבקר את שלמה בירושלים, למדנו שהיא עשירה כי היא הביאה מלא מתנות לשלמה "חיל כבד מאוד", "בשמים וזהב רב מאוד" ו"אבן יקרה".

לפי התנ"ך היא באה כדי לחוד לו חידות, זה היה מקובל בעת העתיקה שמלכים עושים "טריוויה" למלכים שכנים. היא באה גם כי היא שומעת שהוא חכם מאוד. עוד סיבה לבואה היא פוליטית, היא מעוניינת ליצור איתו קשרים לתנאי מסחר טובים וכך יש כאן גם אינטרס כלכלי (כזכור ארץ ישראל היא ארץ מעבר).

היא שמעה ששלמה חכם מאוד והיא רוצה לדבר איתו כדי שתוכל להעביר את הסחורות שלה, היא אומרת את כל אשר על לבבה – ניגשת לעניין על הסחורות ישר ולעניין.

מלכת שבא מתפעלת מעצמת שלמה – "ותרא מלכת שבא":

  • חכמת שלמה ב. הבית אשר בנה     ג. ומאכל שולחנו     ד. מעמד משרתיו     ה. מושב עבדיו     ו. מלבושיהם     ז. משקאותיו     ח. עולתו אשר יעלה בית ה'

"ולא היה בה עוד רוח"

תגובת מלכת שבא לשלמה "ולא היה בה עוד רוח" כאילו היא הייתה בשוק, הסופר המקראי "מגזים" בתיאור כאילו היא מתה על מנת לפאר את שלמה.

מלכת שבא מפארת את שלמה, מהללת אותו ומשבחת אותו ואת חוכמתו, היא מברכת את ה' שבחר בשלמה למלך על העם הזה והיא מברכת את שלמה במשפט צדק.

 

  • מלכת שבא נתנה לשלמה מתנות והוא נענה לבקשתה.
  • בפס' 11-12 אנו מבינים שגם המלך חירם נהג לתת לו מתנות.
  • מטרת הפרק היא לפאר ולהעצים את שלמה מבחינה פוליטית וכלכלית.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן