מלכים ב': פרק ט"ו

עזריה, מלך בית יהודה, מלך 52 שנים, הוא צדיק ומסיים מלכותו עקב מחלה, יותם בנו מולך תחתיו במות אביו.

ובינתיים בבית ישראל:

כשבבית יהודה מלך עזריה 52 שנים, מלך בא והולך עקב חטא, או עקב רצח.

בזמן מלכות פקח בן רמליהו, מלך אשור כובש את צפון הארץ ועבר הירדן ומגלה התושבים ורק שומרון נשאר למלכות ישראל וזה קרה כתוצאה מאי תשלום מסים.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן