מלכים ב': פרק ט"ו

עזריה, מלך בית יהודה, מלך 52 שנים, הוא צדיק ומסיים מלכותו עקב מחלה, יותם בנו מולך תחתיו במות אביו.

ובינתיים בבית ישראל:

כשבבית יהודה מלך עזריה 52 שנים, מלך בא והולך עקב חטא, או עקב רצח.

בזמן מלכות פקח בן רמליהו, מלך אשור כובש את צפון הארץ ועבר הירדן ומגלה התושבים ורק שומרון נשאר למלכות ישראל וזה קרה כתוצאה מאי תשלום מסים.

סיכומים נוספים:

מנשה חוטא מנשה, בן חזקיה עושה הרע בעיני ה', הוא חוטא, הוא מפזר את הפולחן
במלכים ב' – פרק י"ח, פסוקים 13-16 למדנו על מסע סנחריב וכיבוש ערי יהודה. במקורות
מלאך ה' פוגע בחיילי אשור וממיתם, מלך אשור נוסג לאחור, היה מצור ונכשל, ירושלים במעמד
דילוג לתוכן