סיכום מלכים ב': פרק י"ח – מסע סנחריב ונאום רבשקה

בפרק זה חזקיה מתואר כצדיק כדוד, הוא מלך משועבד למלך אשור. עם הכוח שבצדיקותו, חזקיה מורד במלך אשור.

ההכנות למרד:

 1. רפורמה דתית: ריכוז הפולחן וביטול העבודה הזרה

 • הוא מסיר את הבמות- ריכוז הפולחן בבית המקדש, הוא מרכז אותם כדי שיוכל לפקח על הפולחן )סיבה דתית(, הוא רוצה ללכד אותם ומחזק את מעמד ירושלים (סיבה פוליטית).
 • "שבר המצבות"- ביטול העבודה הזרה.
 • "כרת האשרה"- מבטל את הפולחן לאשרה
 • "כרת נחש נחושת" – כריתת פסל נחושת שעבדו אותה.
 1. .חיזוק ההמלכה: הוא כובש יעדים פלשתיים, הוא מרחיב את הגבולות, יש תחושה של חוזק וכך יקבל עוד כסף (מסים מהערים הכבושות).
 2. כריתת ברית עם מצרים שכידוע הייתה נגד אשור.
 3. (לפי דברי הימים): נשק, אוכל, מים, שרים ועוד..

תוצאות המרד (פס' 9-17):

התוצאות קשות, מלך אשור כובש את ערי יהודה ומגלה את התושבים, חזקיה מתחנן לעונש קל ולא לאבד את הכל. הוא מטיל עליו מס כבד, הוא לוקח מאוצרות המלך, מכספו הפרטי.

 • מסע סנחריב, 701 לפני הספירה.

פס' 12-9 רומזים לנו שסוף המרד יהא שונה ממרד הושע (חזקיה צדיק לעומתו), ה' עמו ולכן מלך אשור לא יוכל לקחת את ירושלים. מלך אשור מנסה לכבוש את ירושלים במלחמה פסיכולוגית.

 

ניסיון כיבוש ירושלים – לוחמה פסיכולוגית, נאומי רבשקה

הנאום הראשון
(פס' 19-25):

 1. על מי בטחת? על "דבר שפתיים", עצה וגבורה, המצרים רק מדברים, הם לא מקיימים.
 2. עתה הנה בטחת על משענת קנה רצוץ… ובאו בכפו ונקבה… כן מלך מצרים. לא רק שתשען על חלשים (קנה חלול וחלש), הוא גם יגרום לפגיעה בכך.
 3. ה' כועס על חזקיה, הוא לא יעזור לכם כי פגעתם במעמדו עם ריכוז הפולחן. – וכאן רבקשה מפשל, זה ממש לא פוגע.
 4. רבשקה מזלזל בעוצמת הצבא של חזקיה, לך יש 2000 רוכבים? תקבל 2000 סוסים, אבל אין לך – אך ירושלים היא הררית ואין צורך בחיל פרשים.
 5. רבשקה טוען שהוא שליח ה' והוא נשלח כדי להשמידם.

תגובת נציגי המלך: הטיעון החמישי, שרבשקה הוא שליח ה' מפחיד אותם, הם מבקשים שלא ידבר בשפת העם כי הם יפחדו הואיל והנביאים אמרו לא מזמן שיבוא חורבן.

ורבשקה עונה להם, אני מדבר אל העם ולא אליכם, הם אלו שיאכלו את כל המנה בזמן מצור, רבשקה מראש תכנן לדבר אל העלם במקום מרכזי, לוחמה פסיכולוגית.

הנאום השני
(פס' 28-35):

 1. אל תסמכו על חזקיה.

 2. עשו הסכם עמי, הכנעו ופתחו את השער ותישלחו לגלות לארץ טובה, תארזו בנחת.

 3. אל תסמכו על האל, האלוהים שלכם לא טוב משלנו, מזכיר להם את חורבן שומרון, האל שלכם לא יצליח להצילכם כמו שאלים אחרים לא הצילו אחרים מיד האשורים.

  סתירה!, בנאום הראשון הוא טוען שהוא שליח ה', כעת הוא אומר להם לא לסמוך עליו, הוא משנה טקטיקה.

 • שורש מנחה: ב.ט.ח– יש לבטוח במלך אשור במקום כל אלה שבטחתם בהם כמו חזקיה.
 • רבשקה מזלזל בחזקיה, הוא קורא לו בשמו הפרטי ולא בתואר מלך כמו שהוא מכנה את סנחריב מלך אשור.

תגובת נציגי המלך: לא מוציאים מילה מהפה, מפחדים, קורעים בגדים, הם בהיסטריה אך לא נכנעים.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן