מלכים ב': פרק כ"ג, פס' 30-37

מלכות יהואחז

  • אשור בשקיעה ומלך מצרים מנצל זאת וכובש את ארץ ישראל.

לאחר מות יאשיהו במגידו (שנת 609), "עם הארץ" (= האליטה הכלכלית – חברתית שביהודה, הזכאית להמליך מלכים מבית דוד בעת חירום על מנת לשמור על רציפותה בשלטון) המליכו את בנו הצעיר יהואחז, בניגוד למקובל לפיו יש להמליך את הבן הבכור (יהויקים).

לאחר 3 חודשים הוגלה יהואחז למצרים ואליקים (יהויקים) הומלך במקומו על ידי המצרים, מלך מצרים שינה שמו ליהויקים = שינוי שם סמל לשליטת מצרים עליו ועל יהודה. המצרים הטילו עונש על עם הארץ שהמליכו את יהואחז " מאה כיכר כסף וכיכר זהב".

סיכומים נוספים:

כל שבע שנים חלה שנת שמיטה. זו שנה שבה לא מעבדים את האדמה. בשנת השמיטה,
פס' 1-6 – תשובת איוב: תשובת איוב בסיומו של הספר בפרק מ"ב היא תשובה קצרה,
ירמיה משווה את נביאי השקר לאלו שגרמו לבני ישראל לעבוד עבודה זרה, שהם הרחיקו את
דילוג לתוכן