מלכים ב': פרק כ"ד, פס' 8-20 (+ פרק כ"ג, פס' 36)

מלכים ב' – פרק כ"ד, 8-20 (+כ"ג 36)
מלכות יהויקים

יהויקים עולה לשלטון, בזמנו עולה נבוכדנאצר מלך בבל וכובש את האזור, יהויקים משועבד למלך בבל שלוש שנים ואז יהויקים מורד בו והתוצאה קשה מנשוא, מלך בבל עורך מצור על ירושלים, כל זה קורה בגלל חטאי מנשה.

יהויקים נפטר ובנו יהויכין עולה לשלטון במקומו.

 

מלכות יהויכין

גלות יהויכין (597 לפנה"ס)

 

יהויכין נכנע והבבלים נכנסים לירושלים, בגלות יהויכין כל אילי הארץ נשלחים לגלות, אילי הארץ הם המכובדים: המלך, אמו, שריו, חיילים בכירים וכל מי שייצר נשק (כדי שלא יוכלו להתחמש).

במקומו הוא ממנה למלך את דוד יהויכין, מתניה ומשנה את שמו לצדקיה.

  • כשדים = בבלים.

סיכומים נוספים:

מנשה חוטא מנשה, בן חזקיה עושה הרע בעיני ה', הוא חוטא, הוא מפזר את הפולחן
במלכים ב' – פרק י"ח, פסוקים 13-16 למדנו על מסע סנחריב וכיבוש ערי יהודה. במקורות
מלאך ה' פוגע בחיילי אשור וממיתם, מלך אשור נוסג לאחור, היה מצור ונכשל, ירושלים במעמד
דילוג לתוכן