מסע סנחריב על פי המקורות האשוריים: מנסרת סנחריב

במלכים ב' – פרק י"ח, פסוקים 13-16 למדנו על מסע סנחריב וכיבוש ערי יהודה. במקורות האשוריים נמצא פירוט נרחב על מסעות הכיבוש של סנחריב.

סנחריב הכניע את העמים באזור, הכה את המצרים שסייעו במרד נגד אשור ולכד את עקרון הפלשתי שכרת ברית עם ממלכת יהודה למרד בו. מכאן החל במסעו הצבאי, הצר על לכיש, לכד אותה ושם קבע את מפקדתו.

והנה חלק מדברי סנחריב על הכתובת במנסרה:

"ואשר לחזקיהו היהודי.. 46 ערים בצורות, והערים הקטנות הרבות שהיו באזור בהרסם עם אילי ניגוח על ידי הבאת כלי מצור ובהתקפות רגלים, ועל ידי חפירות וחורים תחת לחומה,

צרתי עליהן ולקחתיהן 200,150 אנשים, גדולים וקטנים, נשים וגברים, סוסים, פרדים, חמורים, נמלים, בקר וכבשים ללא מספר הבאתי משם. וספרתי כשלל… (חזקיהו) עצמו, כציפור בכלוב סגרתיו בירושלים, עיר מלכותו.

בניתי סוללה כנגדו, כל אשר יצא משערי העיר החזרתי לצערו. את עריו אשר בזזתי, קרעתי מאדמתו ולמיתתני מלך אשדוד, פאדי, מלך עקרון, וסילי בל, מלך עזה נתתי אותן. וכך הקטנתי את אדמתו.

ואשר לחזקיהו תפארת מלכותו המאיימת ניצחה אותו והערביים ושכירי חרבו שהוא הביא כדי לחזק את ירושלים עיר מלכותו נטשו אותו. בתוספת ל-30 ככרות הזהב ו800 כיכרות כסף, אבנים יפות, פוך מובחר… מיטות שנהב… עור פילים… כלי נשק ללא ספור, יחד עם בנותיו, פילגשיו, משוררים ומשוררות. ואת שליחו שיגר אלי לשם תשלום המנחה ועל מנת להשתעבד לי."

בדומה לנאמר בפרק, גם כאן נאמר כי שערי יהודה סביב ירושלים נכבשו, אך לא מוזכר כיבוש ירושלים.

בכתובת יש פירוט נרחב לגבי שיטות הכיבוש שאינן מוזכרות בתנ"ך, מוזכרות כיבושן של 46 עריו הבצורות של חזקיה (= ערי חומה) וכן כיבושן של ערים קטנות שהיו סביב ערי החומה.

הכתובת מוסיפה לנו גם מידע על מספר האנשים שהוגלו (200,150) , והמס שחזקיה העלה לסנחריב כאות כניעה.

חשוב ביותר: סנחריב מדגיש את הכניעה ואת החרבת לכיש ומציג זאת כניצחונו. ספר מלכים מדגיש את הצלת ירושלים ומתאר אותה כנס אלוהי וכניצחון של יהודה. כך יש כאן הסכמה על עובדות עם הציון בשני המקורות שסנחריב הכניע את חזקיה אך לא כבש את ירושלים.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן