עזרא: פרק ד', פס' 1-7

 

רקע לפרק: חלק קטן מן העם חוזר לארץ בראשות זרובבל (מנהיג חילוני) ויהושע בן יהוצדק (הכהן הגדול).

כאשר העם חוזר לציון, הוא בונה מזבח ומתחיל בייסוד בית המקדש, גולי בבל עדיין עצובים מהעובדה שהבית הזה יהיה פחות מפואר מהראשון.

צרי יהודה ובנימין מבקשים לעזור בבניה, הם מסורבים.

מדוע?

דעה 1: צרי יהודה ובנימין יהודים שנשארו בארץ ולקחו את קרקעות אלו שברחו, לכן- הם מסורבים עקב הכעס על גניבת הקרקעות.

דעה 2: צרי יהודה ובנימין הם עמי שומרון שמלך אשור הביא לכאן במקום היהודים – לכן, הם מסורבים כי הם אינם חלק מהעם היהודי, וכורש אישר רק לעם היהודי.

צרי יהודה ובנימין מסכסכים ואומרים לכורש שהיהודים רוצים למרוד בו, לכן- כורש כבר לא מאפשר לבנות את הבית ונוצר עיכוב בבנייה.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן