הכניסני תחת כנפך / חיים נחמן ביאליק

"שיר אהבה" בו הדובר מבקש מהנמענת אהבה של אם ואחות, כלומר, חום והגנה, ביטחון ואמון לאחר שלא הצליח להגשים חלומו ולממש אהבה ארוטית.

השיר הוא שיר מסגרת. הבית הראשון והאחרון זהים, אבל המשמעות שונה בעקבות התהליך וההסבר שהדובר מפרט בשלושת הבתים המרכזיים.

השיר מציג ציור ספרותי של ציפור וגוזל. הציור מאפשר לנו להבין שהדובר רוצה חום והגנה.

בית א'

הבית פותח בפנייה מטאפורית לנמנעת לתת לו חום והגנה. בשורה השנייה, הדובר ממשיך עם מטאפורת הציפור ומשתמש במילה חיק בתור מקום לשים בו את הראש. כאן יש פנייה לכיוון הארוטי ומתעוררת השאלה: איזו אהבה רוצה הדובר? הדובר מבקש לשתף עם הנמנעת את תפילותיו הכמוסות ביותר, הרחוקות ביותר.

בית ב'

הדובר מציג נקודת זמן שבה על פי הקבלה תפילות נענות בסיכוי גבוה יותר. מדובר בשבת אחר הצהריים, בין השמשות. מיקום הזמן מחדד המצוקה של הדובר והדובר מגלה שגם הוא מבקש מהנמענת לקוד אליו כדי לומר לו בסודיות מצוקותיו. הדובר אומר: "אומרים יש נעורים בעולם" – משפט עובדתי. "היכן נעוריי?" – שאלה רטורית. הדובר מסתייע על כך שמעולם לא חווה חוויות נעורים.

 

בית ג'

הדובר מחדד ומעצים את גילוי הסוד במה באמת מציק לו. הוא פותח הבית במילה "ועוד" שמתייחסת לסוד האמיתי והדגש הוא על "אתוודה", זהו גילוי של משהו כואב. בשורה הבאה, משפט עובדתי "אומרים יש אהבה בעולם", קיימת אתנחתא דרמטית בעזרת מקף. הבית מסתיים בשאלה הרטורית- "מה זאת אהבה?" כלומר, בבית השלישי שהוא המרכזי בשיר – הדובר מתמקד בבעייתו שמעולם לא חווה אהבה בנעוריו (ארוטית).

 

בית ד'

הדובר מביע אכזבה וייאוש. הוא מרגיש שחייו רימו אותו. טוען שהכוכבים רימו אותו. הכוכבים מהווים כל כוח עליון, מזל או גורל. הוא חלם חלום והוא לא מצליח להגשימו.

בית ה' וסיכום

השיר מסתיים בבית זהה לבית הראשון. הנימה כאן היא שונה. הבית סוגר את השיר בתחושה של השלמה ופשרה. בסופו של דבר הדובר מסתכם במערכת יחסים של חום, הגנה ואכפתיות.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן