הסבר על שירת ימי הביניים: שירת קודש ושירת חול

שירת ימי הביניים היה מושא יהדות המזרח, ספרד. הכתיבה ניכרת בהשפעת התרבות הערבית, עליה מבוססת התרבות היהודית-ספרדית. בתקופה זו נכתבים שירי קודש והחיפוש ההיסטורי בתקופה זו הוא כתיבת שירי חול. כלומר, שירים שהנושאים שלהם אינם קשורים לדת, לאלוהים או ירושלים, אלא אהבה, תשוקה, מלחמה, יין, שפע, קינה וכו'. כלומר – כל נושא אחר.

שירי קודש: שירים מסוג זה עוסקים בענייני הדת וירושלים. בענייני התורה ובכל עניין אחר הקשור לדת, לאלוהים וליהדות. שירים אלו נכתבו במאות ה-10-12, לפני גירוש ספרד.

בשירת ימי הביניים בספרד, כל שורה היא בית, וכל בית מורכב מדלת וסוגר. החלק הפותח של הבית נקרא דלת, בו מוצג הרעיון ולאחר מכן החלק הסוגר אשר סוגר בהסבר.

שיר חול: החידוש בשירת ימי הביניים הוא שבפעם הראשונה נכתבים שירים בשפה העברית בנושאים שאינם נושאי קודש, אלא כל נושא אחר לבחירת המשורר. לדוגמה: מלחמה, טבע, אהבה, תשוקה, קינה, עצב וכד'. כלומר, נכתבה שירת חוֹל (ההפך מקודש).

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן