ישנה בחיק ילדות מאת רבי יהודה הלוי

הקדמה

השיר הוא שיר קודש, בשיר קודש היחסים בין האדם לאלוהים ברורים לחלוטין. האלוהים הוא טהור, נשגב, על זמני, נצחי וכל יכול והאדם למטה בא מעפר ויחזור לעפר והוא טמא וחוטא, הוא חומר. הדבר היחיד המקשר בין האדם לאלוהים הוא הנשמה, היסוד האלוהי שנמצא בתוכנו. כל עוד האדם שומר שתהיה טהורה על ידי התרחקות מחטא, בבוא היום, נשמתו תגיע קרוב לכס האלוהים. הסכנה האורבת לאדם הם הפיתויים שבהבלי עולם זה וצריך להתאמץ כדי להתרחק מהם. הזמן עליו מדבר המשורר נע בין הילדות ששם אין חובות רבים לבין הנעורים שעדיין קרובים יותר לילדות לבין בגרות וזקנה שמעידים על תבונה רבה יותר.

 

על השיר

בית א'

המשורר פונה אל הנשמה בסדרה של אזהרות והנחיות כדי להוציא אותה מהמצב בו היא נמצאת אל עבר עשייה חיובית. הוא אומר לה שהיא “ישנה בחיק ילדות”, כלומר היא לא לוקחת על עצמה את עול המצוות והחובות והיא נשארת פסיבית וחסרת אחריות כמו בילדות אבל עליה לדעת (בסוגר) שהנעורים זמניים וחולפים מהר כמו נעורת של פשתן.

הנעורים הם קצרים וזמניים ואם הנשמה לא תפעל מהר למען ההזדככות שלה, סופה שלא תגיע לשאיפת האדם להיות קרובה לאלוהים.

בית ב'

המשורר ממשיך להנחות ולהזהיר את הנשמה מפני הילדות במצבה הפסיבי ואומר לה “ימי השחר”. ימי הילדות מלאי שחר, אור, הימים שבהם השיער עדיין שחור הם ימים קצרים ועלייך לעזוב אותם וללכת לאקטיביות, לקום ולצאת אל העולם האמיתי “קומי צאי”.

הוא שולח אותה אל המאור השני, אלה הם האנשים המבוגרים החכמים והזקנים ששיערם לבן והם יודעים את חוכמת המוסר ועלייך להקשיב להם.

בית ג'

המשורר מדבר על מושג הזמן בשבירת ימיי הביניים פירושו הבלי העולם הזה, כל הדברים הזמניים שחולפים, בפנייתו לנשמה הוא מבקש ממנה להתנער מהבלי הזמן, מכל הדברים שגורמים לה לחטוא ולהתרחק מהטוהר.

הפעולה היא של ההתנערות שמדומה לציפורים שבכל בוקר צריכות לנער מעליהם את רסיסי הטל שנחתו על כנפיהן כדי שהן תהינה קלות יותר ותוכל נא לעוף גבוהה יותר וככה הנשמה צריכה לנער מעליה את הבלי העולם כדי שתהיה טהורה יותר ותוכל להגיע גבוהה יותר אל האלוהים.

בית ד'

המשורר ממשיך להנחות את הנשמה אחרי ההתנערות באה הדאייה, הפעם אל עבר כיסא הכבוד האלוהי, היא צריכה לדהות, לעוף (כמו ציפור דרור) כדי למצוא דרור\חופש מהחטאים שלה, ממעלליה.

המשורר מזהיר את הנשמה לא להמשיך את ההיסטוריה (תולדות ימים) מול ימי העבר שלה שבהם היא התעוללה ועשתה מה שרק רצתה (חטאים והבלי עולם) שבהחלט גרמו לכך שהחיים שלה היו סוערים מאוד אבל עכשיו יש בזה אזהרה כי ים סוער הוא דימוי למשהו שלילי ולכן ראוי לה (לנשמה) להתרחק מאותה היסטוריית עבר ולשנות את חייה, להיות טהורה כדי שלא תסתכן כמו הסכנות שיש בים סוער.

בית ה'

הבית הזה הוא שיאו של השיר שמבטא את המטרה העיקרית שאליה המשורר פנה (אל הנשמה). כשהנשמה תגיע בבוא היום קרוב ככל האפשר אל כס האלוהים, את זה היא יכולה לעשות רק אם היא תקשיב לכל ההוראות בשיר (להתנער מהבלי הזמן, להפסיק תולדות ימים וכו') ואז תיסלל דרכה להוות אחת מהנשמות שיזכו לרדוף אחרי מלך מלכי המלכים, שיזכו בטובה הנצחי.

 

אמצעים אומנותיים

 

א. צימודים – "נעורים כנערת ננערו" (שורש נ.ע.ר) כדי לומר שהנעורים זמניים, חולפים ברוח כמו נעורת צימוד מלא – דרור ציפור ודרור חופש, ימים (ימות השבוע) וימים (רבים של ים).

ב. דימויים – "והתנערי מן הזמן כצפרים / אשר מרסיסי לילה יתנערו", הצורך להתנער מהבלי הזמן מדומים לציפורים שמתנערות מרסיסי הטל. הימים הסוערים של הבלי העולם מתוארים כים סוער, כימים יסערו.

ג. אקרוסטיכון – האותיות הראשונות בכל בית נותנות את השם "יהודה"

ד. הדרגתיות – המשורר נותן הנחיות מדורגות לנשמה, תחילה היא צריכה לקיים מצוות ("קומי צאי"), להתנער מהחטאים, לדאות ולעזוב את העבר ולהגיע אל המטרה (הקרבה לאלוהים). ההדרגה נמצאת גם בסיום ההוראות וצריך להבין שהנשמה באה ממצב נמוך נייח של שכיבה אל התרומות ודאייה אל השמיים כלפי מעלה.

סיכום

שיר קודש שבו המשורר מנחה את הנשמה שנמצאת בגוף האדם החוטא, הזמני והטמא להיטהר, לעזוב את עולם הפיתויים והחטאים כדי להיות מספיק טהורה להגיע למטרה הנעלה של קרבה לאלוהים.

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן