סיכומים לבחינת הבגרות בתנ"ך

מעודכן למועד חורף 2021

היסטוריוגרפיה ונבואה

מלכות שלמה ופילוג הממלכה
מלכות אחאב
חורבן ממלכת ישראל
מלכות חזקיה ומסע סנחריב

ישעיה, פרק ב', פס' 1-4 – חסר זמנית

מלכות מנשה
רפורמת יאשיהו
גלות יהויכין וחורבן ירושלים

לוח הזמנים בתנ"ך:

928 לפנה"ס

פילוג הממלכה

721/2 לפנה"ס

חורבן ממלכת ישראל

701 לפנה"ס

מסע סנחריב

621/2 לפנה"ס

רפורמת יאשיהו

597 לפנה"ס

גלות יהויכין

586 לפנה"ס

חורבן הבית הראשון,
גלות יהודה

נושאי החתך: פרקי החובה

חוק

קריאת שמע - דברים, פרק ו', פס' 4-14 - חסר זמנית

חוקים סוציאלים - דברים, פרק כ"ד, פס' 10-22 - חסר זמנית

תקנת פרוזבול - חסר זמנית

נביאי אמת ושקר
התגובות לחורבן ושיבת ציון

יחזקאל, פרק י"ח, פס' 1-20 - השינוי בתורת הגמול

חכמה

קהלת, פרק א' –חסר זמנית

דילוג לתוכן