כל הפוסטים במדידות ומכשור

מציאת כושר ההבחנה

אם כושר ההבחנה 2∆ אינה נתון בשאלה ואי אפשר למצואו לפי הנוסחאון, אפשר למצוא אותו לפי נתוני השאלה. לדוגמה נתון: 22, 21, 23, 24, 25, 31, 48 כושר ההבחנה של המכשיר יהיה הערך הכי נמוך שיהיה אפשר לקבל בין שני מספרים (אך לא בתוצאה שלילית) 48-31 X 31-25 X 25-21