כל הפוסטים בתורת החשמל

פתרון מלא של תרגיל במתח חילופין

נוסחאות:     תרגיל: דוגמה משאלה 5 תשע"ו     פתרון:   א. מסתכלים באיור ב' ורואים איפה נקודת המתח הכי גבוהה וסופרים את מספר המשבצות.   בשביל למצוא את תנופת האות המירבית, בריבוע הירוק נתון לנו שכל משבצת שווה ל 5V, לכן עושים מתח למשבצת * מספר המשבצות =