כל הפוסטים באלקטרוניקה

משפט פוריה

כל אות מחזורי, בעל מחזור t, ניתן לפירוק לרכיבים סינוסואיצליים בתדרים שהם כפולות של  1/t הרכיבים שתדרם הם כפולות של התדר היסובי, נקראים "הרמוניות". a1 הוא ההרמוניה הראשונה, a2 הוא ההרמוניה השניה   …. התחום (ב-Hz) שאותו תופס הספקטרים נקרא רוחב הפס של הספקטרום.

תקשורת ספרתית

תקשורת ספרתית מבוססת על דפקים שהם בעלי ערכים סופים. 0 לוגי = 0V ו 1 לוגי = +V.  תקשורת זו מנותקת מגדלים אנלוגים, דוגמת את עוצמת המתח, תדר וזווית מופע. מכיוון שאות המידע אותו אנו מפיקים הינו אנלוגי (דיבור), עלינו להפוך את אות המידע למידע ספרתי. ניתן להעביר מידע אנלוגי

נצילות השידור

בשיטת אפנון A.M., תפקיד השידור הוא להעביר מידע למרחק. לצורך כך, משתמשים בגל נושא שמבזבז את ההספק על העברה למרחק. היעילות נמדדת בניצלות, לשם כך יש את הנוסחה:  MLam= 1/(1+2/m²)  m=Am/Ac (*לזכור את הנוסחה)   בשיטת A.M. הניצלות גורמת לשימוש מועט ולכן פיתחו שיטות משופרת לA.M שהם DSB ו SSB

הספק שידור

תחנות שידור משדרות מידע למרחק, התנאי להגיע למרחקים גדולים זה להשתמש בהספק גבוה (כמו למשל מנורה בעלת הספק גבוה, תאיר למרחק רב יותר). על מנת לתדר את פיזור ההספק של תחנת שידור A.M., בהתבסס על חוק פוריה נשתמש בתיאור התדרים המכונה תיאור ספקטרלי

תיאור ספקטרלי של אפנון F.M.

ניתנת בתיאום לתחום התדר. גם באות F.M. יש גל נושא ופסי צד. אנו רואים שיש הרבה מאוד פסי צד ולכן חשוב להדגיש שזה לא משנה כמה פסי צד יש אלא מה הרווח בניהם. התיאור של פסי הצד שהולכים ונחלשים גורמים להזניח חלק מהם וכדי למצוא את הקירוב הנכון, משתמשים בכלל

אפנון תדר F.M.

זו התראה חסר מידע בסיכום! × הסתר התראה מאופיינת על ידי שינוי עוצמה של גל המידע, משנה את התדר גל הנושא. בניגוד לשיטת A.M. , עוצמת גל הנושא נשארת קבועה במהלך כל השידור.   קבוע איפנון Kf -זהו פרמטר הנמדד ביחידות הרץ לוולט [HZ/v] ומציין את קצב השתנות התדר בגל

מקלט ישיר

  מקלט A.M. תפקידי המקלט: א. הגברה – להגביר אות מקלט הכולל עיוותים רעשים וכו' ומגיע לפחות מ-1mV. ב. סינון – בוחר את התדר (תחנה המבוקש תוך סינון רעשים נלוים. ג. גילוי.   מכוונן מעביר פס, רוחב הפס צריך להיות שווה או גדול לרוחב הפס של האות המאפנן (לדוגמה במקלט

מקלטים

תפקיד המקלט הוא לקלוט גלים אלקטרו-מגנטים תוך זיהוי ובחירה בהתאם לתפקיד המקלט. אות הבחירה הוא חלש מאוד ולכן יש להגביר, לסנן ולסלק הפרעות לרעשים.  איכות המקלט נקבע על פי הפרמטרים:  רגישות,ברירות, הגברה סינון ואיכות המידע (עיוותים). המקלטים מתחלקים, על פי המבנה, לשתי קבוצות:  מקלט ישיר (מקלט פשוט) ומקלט מורכב (מקלט סופר-הטרודיין).