כל הפוסטים במערכות תקשורת א

מאפייני המקלט A.M.

כדי לבחור במגוון מקלטי A.M., עלינו להגדיר את מאפייני המקלט כך שיתפקד כשורה גם עבור אותות חלשים במצב של הפרעות. א. רגישותו של מקלט מבטאת את יכולתו להפיק מידע, בעל איכות סבירה מתוך אות חלש המגיע לאנטנת המקלט.  איכות סבירה איננה הגדרה כמותית. איכותו של אות נמדדת ביחס לאות לרעש,

מאפייני מערכת תקשורת

א. סוג המידע – קובע איזה אות במערכת אמורה להעביר, אות שמע, תמונות, ווידאו (חוזק), אותות סיפרתים (קבצי מחשב) וכדומה… ב. התצורה – המערכת אמורה להיות מותארת לצורת תקשורת נדרשת (לדוגמה: טלפון היא תקשורת מנקודה לנקודה, רשת ציבור ציבורי כמו רדיו וטלוויזיה). מערכת טלקומוניקציה – זוהי מערכת מתקשורת דוגמת מערכת

הערבל – MIXER

הנו מכפל מתמטי המפיק במוצאות שני אותות סינואידלי: 2455KHZ=1000KHZ+1455KHZ 1455KHZ-1000KHZ=455KHZ המסנן במוצאו של הערבל הוא מסנן מעביר פס לתדר של 455KHZ. הפרש התדר 455KHZ עבור כל תדרי התחנות בנקלטות פותר את הבעיה העיקרית של מקלט ישיר. הבעיה שכל תחנה היא בעלת רוחב פס שונה כפי שרואים בנוסחה: Q=ϝ0/Δϝ Q –

משדר A.M.

המשדר הנו המרכיב הראשון שמערכת תקשורת אלקטרונית ותפקידו לספק לאות הנשלח בתווך תכונות שיעזרו לו להתמודד עם מכשולים (עיוותים, רעשים והחלשות התווך). המשדר דואג להגביר את עוצמת האות לרמה שגם לאחר דיכויי על ידי מכשולים, ניתן יהיה להפיק ממנו אות נאמן למקור. פעולה שניה, המשדר ממיר את אות המידע לאות

גלים בקו תמסורת

בקו תמסורת לא מתואם, נוצרים תופעות שיוצרים בפרעות לאנרגיה שעוברת בכבל. גל מתקדם זאת אנרגיה שנעה מהמקור אל העומס. גל חוזר זאת האנרגיה שנעה מהעומס אל המקור. *כל אנרגיה כוללת זרם ומתח. גל עומד זוהי תוצאה סופית של שילוב של גל מתקדם לגל חוזר. לדוגמה: קיימים שתי מצבים קיצונים שבה

אנטנות וקווי תמסורת

זהו התקן פיזיקלי שמכוון מחשמל לקרינה אלקטרומגנטית (זה אנטנת שידור) וההפך מקרינה אלקטרומגנטית לחשמל (זה אנטנת קליטה). אנטנה כלל כיוונית זה אנטנה שמשדרת וקולטת באופן אחיד לכל הכיוונים. קרינה של אנטנת שידור כלל כיוונים נתונה במשוואה הבאה: [P=P1/(4*π*d²) [watt/m² P – שטף הקרינה d – המרחק בין האנטנה לנקודה הנבחרת

שיטת מפתוח

זו התראה חסר מידע בסיכום × הסתר התראה מטרה: בעברת אותות דיגיטליים על פני תיווך אנלוגי באמצעות המרה (מודם). הפתרון הוא יצירת אותות המרה (מבטוח) ובכך מעבירים מידע בקצב גבוה. פעולת מפתוח הוא תהליך טכנולוגי שבה ממירים אותות ספרתים לאותות אנלוגים. במכשיר הבסיסי שעושה את זה נקרא "מודם". קיימות שלוש

משפט פוריה

כל אות מחזורי, בעל מחזור t, ניתן לפירוק לרכיבים סינוסואיצליים בתדרים שהם כפולות של  1/t הרכיבים שתדרם הם כפולות של התדר היסובי, נקראים "הרמוניות". a1 הוא ההרמוניה הראשונה, a2 הוא ההרמוניה השניה   …. התחום (ב-Hz) שאותו תופס הספקטרים נקרא רוחב הפס של הספקטרום.

תקשורת ספרתית

תקשורת ספרתית מבוססת על דפקים שהם בעלי ערכים סופים. 0 לוגי = 0V ו 1 לוגי = +V.  תקשורת זו מנותקת מגדלים אנלוגים, דוגמת את עוצמת המתח, תדר וזווית מופע. מכיוון שאות המידע אותו אנו מפיקים הינו אנלוגי (דיבור), עלינו להפוך את אות המידע למידע ספרתי. ניתן להעביר מידע אנלוגי

נצילות השידור

בשיטת אפנון A.M., תפקיד השידור הוא להעביר מידע למרחק. לצורך כך, משתמשים בגל נושא שמבזבז את ההספק על העברה למרחק. היעילות נמדדת בניצלות, לשם כך יש את הנוסחה:  MLam= 1/(1+2/m²)  m=Am/Ac (*לזכור את הנוסחה)   בשיטת A.M. הניצלות גורמת לשימוש מועט ולכן פיתחו שיטות משופרת לA.M שהם DSB ו SSB