כל הפוסטים בתקשורת מחשבים

סיבית זוגיות אופקית ואנכית

VRC אופקי ————————————— LRC אנכי בשיטה זו כאשר יש שגיאה אחת, היא יודעת לגלות במדויק איזה סיבית שגויה כאשר ה-R מצביעים על השורה וה-C מצביעים על הסיבית שבאותה שורה. יתרונות: מגלה יותר טוב שגיאות כאשר שזה רק בשיטה VRC או LRC. אם יש שגיאה אחת לשתיים, אפשר לדעת את הסיבית

סוגי תווכים

הנפוצים ביותר הם: זוגות שזורים. כבלים קואקסיאלים. סיבים אופטים. אטמוספריה וחלל. זוגות שזורים זוג שזור חוטי תיל ונחושת מבודדים. זוגות תילים מבודדת. יתרונות: טכנולוגיה ותיקה. התקנה פשוטה. מחיר זול. חסרונות: כבלים חשופים לקרינה אלקטרומגנטית חיצונית. קצב יחסית איטי. ניחות גבוה ביחס לתדר. תווך שידור קצר. כבלים קואקסילים מורכב משני מוליכים

מודל OSI – מודל 7 שכבות

Open System Interconnection מודל זה הוא מודל רב-שכבתי שמטרתו להסביר איך מתבצעת פעולה של העברת נתונים ממכשיר א' ל-ב'. המודל מספק הסבר על כל מרכיבי הרשת ומתייחס לחלק של החומרה ולחלק של התוכנה. המודל מפרק את הרשת ל-7 שכבות שבכל שכבה יש טיפול בחלק מהתהליך תקשורת. קיימים מצבים שטיפול בגורם