כל הפוסטים בלשון

תחביר: קפ"ה – קריאה, פניה והסגר

הכירו את המונח 'קפ"ה' – ראשי תיבות של: קריאה, פניה והסגר. חלקי הקפ"ה יופרדו משאר חלקי המשפט באמצעות פסיקים, ואו סימן קריאה (בעיקר ב"קריאה"). קריאה: לרוב מילה קצרה המציינת רגש. לדוגמא: "אוי ואבוי", "יש!", "האח", "הידד", איזה כיף!". פניה: מילה או מילים המציינות שם, תפקיד או כינוי של מי שפונים

תחביר: נושא, נשוא ואוגד

משפט פשוט הוא אחד המורכב מנשוא אחד, נושא אחד וחלקים תחביריים נוספים. כאשר נשוא המשפט הוא פועל – משפט זה הוא "פועלי". כאשר נשוא המשפט אינו פועל – משפט זה הוא "שמני". בכל משפט חייבים להופיע נושא ונשוא. זיהוי הנשוא במשפט הפועלי:  הפועל במשפט יהיה באופן ישיר הנשוא. נשוא מורחב: –

סיכום קצר וקולע: תחביר

נושא ונשוא הפועל במשפט יהיה אוטומטית הנשוא! נשוא מורחב: א. פועל + שם פועל (מנסות למצוא). ב. פועל + ו + פועל (הולך וגובר). ג. ניבים וביטויים (הוציא לאור). תחליפי פועל: המילה "יש" היא תמיד נשוא! המילים "אין" ו"היה" (בכל הנטיות) תשמשנה נשוא במקרה שניתן להחליפן ב"יש". נשוא מודלי: אסור/