הסיכומים לבחינת הבגרות בהיסטוריה

מעודכן למועד חורף 2021

הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך - עד 1920

הלאומיות באירופה במאה ה-19
התנועה הלאומית היהודית המודרנית
דפוסי הציונות: העליות הראשונה והשניה
היישוב בארץ בזמן מלחמה"ע הראשונה

מדינת ישראל במזרח התיכון

תהליך הדה קולוניזציה והשפעותיו על המדינה

1. תהליך הדה קולוניזציה - חסר זמנית

מלחמת יום הכיפורים/ מלחמת ששת הימים

1. מלחמת יום הכיפורים: סיכום מלא - חסר זמנית

עלייה, קליטה ועיצוב החברה במדינה

טוטליטריות, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

* להתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' בתש"פ.

בקרוב!

האידאולוגיה הנאצית ועלייתם לשלטון
מלחה"ע ה-2: מהלכים עיקריים ו"הסדר החדש"
הקמת הגטאות ו"הפיתרון הסופי"
דילוג לתוכן