כל הפוסטים בבקר

לוח מקשים 4×4

להריץ בטרמינל לפני: pip install pad4pi from pad4pi import rpi_gpioimport time KEYPAD = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]] COL_PINS = [6, 13, 19, 26] ROW_PINS = [16, 20, 21, 5] factory = rpi_gpio.KeypadFactory()keypad = factory.create_keypad(keypad=KEYPAD, row_pins=ROW_PINS, col_pins=COL_PINS) def printKey(key):print(key) keypad.registerKeyPressHandler(printKey) try:while(True):time.sleep(0.2)except:keypad.cleanup()

ינשוף מדבר

זו התראה לא נבדק על מד אלכוהול אמיתי × הסתר התראה תוכנית: #include <Wire.h>  // ספריות #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SPI.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);  // הפעלת מסך התצוגה int limit, value, bac; int DOUTpin=8, AOUTpin=A0; const int buttonPin = 7;    int buttonState = 0; // הגדרת כפתור const byte POWERUP

הורדת פורט לארדואינו

אם לא נקלט הארדואינו וניסיתם מספר דרכים, הורידו את התוכנה הבאה: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html זה יכניס לכם פורט לארדואינו ויקלוט לכם COM האתר לא אחראי על ההורדה ואם יש נזקים בתוכה

התקנת מערכת הפעלה בraspberry pi

1.חברו את כרטיס ה- SD card למתאם ה – USB  ואותו חברו למחשב. היכנסו לאתר הרשמי של raspberry pi : https://www.raspberrypi.org/ לחצו על " downloads "  ולאחר מכן על raspbian   והורידו את  קובץ ה zip הבא: בנוסף הורידו את התוכנה "balenaEtcher":  https://etcher.io/  (תוכנה זו תחלץ את קובץ הזיפ ל- SD

יצירת גל PWM

רק בהדקים המסומנים P.W.M. ניתן לקבל P.W.M. . הדקים אלה משמשים יציאות. אלה ההדקים בארדואינו אונו 3,5,6,9,10,11 . בתוכנה:  analogWrite(pin,0-255) כאשר מציין את ה-duty cycle : d.c.=N/256   לדוגמה: (analogWrite(3,128 d.c.=128/256=0.5 נקבל d.c. של 50% . תרגיל דוגמה:  כתוב תוכנית שמדליקה לד בשתי עוצמות שונות לסירוגין – 70% ו20%. הלד

MQ3 – חיישן אלכוהול

VCC – מחובר ל 5V בארדואינו. נותן את המתח לחיישן GND – מחובר ל GND. אדמה – המינוס של החיישן Do – זה digital out , מחובר לרגל 0-13 (לבחירה). יציאה דיגיטלית, אקבל 0 או 1. Ao – זה analog out , מחובר לרגל A0-A5 (לבחירה). יציאה אנלוגית, אקבל 0-1023.

תקשורת SPI

פועל בתקשורת טורית סיכרונית בין הארדואינו לרכיב.   SLK – CLocK מעביר בכל מחזור סיבית של נותנים לארדואינו.   MOSI – Master Out Slave In הסיבית (של המידע) יוצאת מהאדואינו ונכנס לרכיב.   MISO – Mater In Slave Out הסיבית (של המידע) יוצאת מהרכיב ונכנסת לארדואינו.   SS – Slave

הפעלת מסך תצוגה LCD

#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // בדרך כלל זה כתובת 27 או 3F על המסך הרגיל, יש להגדיר לפי הנותנים של כל מסך void setup(){ lcd.begin(); // מפעיל lcd.backlight(); // מדליק את המסך lcd.print("SIKOMI.CO.IL"); // כותב הודעה } void loop(){} // לא למחוק את זה הדקים: SCL