כל הפוסטים בתכנות

ארכיטקטורה – ARCHITECTURE

ארכיטקטורה – ARCHITECTURE   מבנה:   ARCHITECTURE _____ OF ____ IS BEGIN  ;משפטים לביצוע END ARCHITECTURE;  דוגמה:   ARCHITECTURE behav of and_3 IS BEGIN z <=a AND b AND c;   END ARCHITECTURE;   

תיאור and בעל שלוש כניסות

  תיאור and בעל שלוש כניסות   LIBRARY IEEE; — הצהרה על ספרית IEE USE IEEE.std_logic_1164.ALL; — השתמש בIEE בתת-ספריה std_logic_1164 בכל הפונקציות ENTITY and_3 IS — פתח יישות בשם PORT(a,b,c: IN bit; — הגדר כניסות                  z: OUT bit); — הגדר מוצא END ENTITY; — סיים רשום ARCHITECTURE behav of

מבנה ישות – ENTITY

ישות –  ENTITY   מבנה: ENTITY שם של ישות IS PORT (כניסות: IN סוג כניסה;                ;(סוג יציאה OUT :יציאות                      END ENTITY; דוגמה: ENTITY sikomi IS PORT (a: IN bit;             b: IN bit;             c: IN bit;             z: OUT bit);   END ENTITY; — ניתן לרשום גם END sikomi  

מציאת ערך גבוה ונמוך

#include <stdio.h> int main() { int a[10], i, j, min=1000, max=0, x, y; for(i=0;i<10;i++) scanf("%d", &a[i]); for(j=0;j<10;j++) { if(a[j]<min) { x=min; min=a[j]; } if(a[j]>max) { x=max; max=a[j]; } } printf("nim is: %d \n", min); printf("max is: %d \n", max); return 0; }

המרת לבסיס 2

int main(){ int d, b[8], i, base=2; scanf("%d", &d); for(i=0;i<8;i++) { b[i]=d%base; d=d/base; printf("%d", b[i]); } **ניתן להמיר לאיזה בסיס שרוצים על ידי שינוי המשתנה base

שפה עילית 711003 פתרונות

שימו לב הפתרון חלקי, אפשר להוסיף תשובות דרך "תרומת סיכומים"במידה ונמצא שגיאה אנא פנו להנהלת האתר דרך לשונית "צור קשר" × הסתר התראה למבחנים החיצונים ב711003 לחץ כאן התש"פ – פתרון (תודה לתורם) התשע"ט – נפל התשע"ח – פתרון התשע"ז – נפל התשע"ו – נפל התשע"ה – פתרון התשע"ד – פתרון התשע"ג

הוראת פלט printf

נשתמש בהוראת הפלט בשביל להדפיס על המסך. דוגמות: printf("sikomi"); // ידפיס את המילה סיכומי printf("%d", x); // ידפיס מה שבמשתנה x printf("sikomi %d", x); // ידפיס את המילה סיכומי ואחר כך מה שבמשתנה printf("sikomi\n"); // ידפיס את המילה סיכומי וירד שורה printf("sikomi\a"); // ידפיס את המילה סיכומי וישמיע צליל printf("sikomi\t");

הוראות קלט scanf

אנו נשתמש בפקודה זאת בשביל לקלוט נתונ/ים לתוכנית לדוגמה: int a; // קולט משתנה a scanf("%d", &a); // מכניס נתון למשתנה הפעלתי את התוכנית והכנסתי למשנה את המספר 1 זאת אומרת שעכשיו בתוך המשתנה יש את הספרה 1. a=1

חישוב שארית

כדי לבצע פעולת חילוק, משתמשים בסימן / . בדר"כ במשתנה כמו int, זה יבצע פעולת חילוק ללא שארית. אם אנו כותבים: 13/4 התשובה תצא 3.   אך אם נחליף את הסימן "/" בסימן של השארית "%" 13%4 התשובה תצא 1.   זאת אומרת שקיבלנו בתשובה רק את השארית הנשארת.

משפט תנאי if – חלק א'

משפט תנאי if הוא הפשוט ביותר. הבסיסי זה להגדיר מה קורה אם המשפט יתקיים / לא התקיים. if – זה משפט התנאי else – זה הפוך מהתנאי if_else – זה הפוך מהתנאי   לדוגמה: כתוב תוכנית שקולטת שתי מספרים ואומרת מה גדול יותר. אם הם שווים זה ידפיס שהם שווים.