כל הפוסטים בשפת C

מציאת ערך גבוה ונמוך

#include <stdio.h> int main() { int a[10], i, j, min=1000, max=0, x, y; for(i=0;i<10;i++) scanf("%d", &a[i]); for(j=0;j<10;j++) { if(a[j]<min) { x=min; min=a[j]; } if(a[j]>max) { x=max; max=a[j]; } } printf("nim is: %d \n", min); printf("max is: %d \n", max); return 0; }

המרת לבסיס 2

int main(){ int d, b[8], i, base=2; scanf("%d", &d); for(i=0;i<8;i++) { b[i]=d%base; d=d/base; printf("%d", b[i]); } **ניתן להמיר לאיזה בסיס שרוצים על ידי שינוי המשתנה base

שפה עילית 711003 פתרונות

שימו לב הפתרון חלקי, אפשר להוסיף תשובות דרך "תרומת סיכומים"במידה ונמצא שגיאה אנא פנו להנהלת האתר דרך לשונית "צור קשר" × הסתר התראה למבחנים החיצונים ב711003 לחץ כאן התש"פ – פתרון (תודה לתורם) התשע"ט – נפל התשע"ח – פתרון התשע"ז – נפל התשע"ו – נפל התשע"ה – פתרון התשע"ד – פתרון התשע"ג

הוראת פלט printf

נשתמש בהוראת הפלט בשביל להדפיס על המסך. דוגמות: printf("sikomi"); // ידפיס את המילה סיכומי printf("%d", x); // ידפיס מה שבמשתנה x printf("sikomi %d", x); // ידפיס את המילה סיכומי ואחר כך מה שבמשתנה printf("sikomi\n"); // ידפיס את המילה סיכומי וירד שורה printf("sikomi\a"); // ידפיס את המילה סיכומי וישמיע צליל printf("sikomi\t");

הוראות קלט scanf

אנו נשתמש בפקודה זאת בשביל לקלוט נתונ/ים לתוכנית לדוגמה: int a; // קולט משתנה a scanf("%d", &a); // מכניס נתון למשתנה הפעלתי את התוכנית והכנסתי למשנה את המספר 1 זאת אומרת שעכשיו בתוך המשתנה יש את הספרה 1. a=1

חישוב שארית

כדי לבצע פעולת חילוק, משתמשים בסימן / . בדר"כ במשתנה כמו int, זה יבצע פעולת חילוק ללא שארית. אם אנו כותבים: 13/4 התשובה תצא 3.   אך אם נחליף את הסימן "/" בסימן של השארית "%" 13%4 התשובה תצא 1.   זאת אומרת שקיבלנו בתשובה רק את השארית הנשארת.

משפט תנאי if – חלק א'

משפט תנאי if הוא הפשוט ביותר. הבסיסי זה להגדיר מה קורה אם המשפט יתקיים / לא התקיים. if – זה משפט התנאי else – זה הפוך מהתנאי if_else – זה הפוך מהתנאי   לדוגמה: כתוב תוכנית שקולטת שתי מספרים ואומרת מה גדול יותר. אם הם שווים זה ידפיס שהם שווים.

משתנה char

במשתנה char הוא משתנה תווי. ניתן לקלוט דרכו אותיות, סימנים, ספרות ועוד…   דוגמה: char sikomi; // מגדיר משתנה סיכומי scanf("%c", &sikomi); // קולט אות באנגלית שבמשתנה סיכומי printf("%c", sikomi); // פולט אות באנגלית במשתנה סיכומי

משתנה int

במשתנה int ניתן לקבל מספרים שלמים.   דוגמה: int sikomi; // הגדרת משתנה סיכומי scanf("%d", &sikomi); // קליטת נתון לתוך משתנה סיכומי printf("%d", sikomi); // הדפסת משתנה סיכומי

משתנה float

באמצעות משנתה float , ניתן לקבל בתוצאה מספרים עם נקודה עשרונית. בניגוד למשתנה int שבוא ניתן לקבל רק מספרים שלמים. בשביל לקבוע כמה מספרים לקבל אחרי הנקודה, בprintf מוסיפים ב %f כמה ספרות אחרי הנקודה אנו רוצים, למשל: printf("sikomi %.3f", sikomi);   דוגמה: float a; scanf("%f", &a);