כל הפוסטים בVHDL

ארכיטקטורה – ARCHITECTURE

ארכיטקטורה – ARCHITECTURE   מבנה:   ARCHITECTURE _____ OF ____ IS BEGIN  ;משפטים לביצוע END ARCHITECTURE;  דוגמה:   ARCHITECTURE behav of and_3 IS BEGIN z <=a AND b AND c;   END ARCHITECTURE;   

תיאור and בעל שלוש כניסות

  תיאור and בעל שלוש כניסות   LIBRARY IEEE; — הצהרה על ספרית IEE USE IEEE.std_logic_1164.ALL; — השתמש בIEE בתת-ספריה std_logic_1164 בכל הפונקציות ENTITY and_3 IS — פתח יישות בשם PORT(a,b,c: IN bit; — הגדר כניסות                  z: OUT bit); — הגדר מוצא END ENTITY; — סיים רשום ARCHITECTURE behav of

מבנה ישות – ENTITY

ישות –  ENTITY   מבנה: ENTITY שם של ישות IS PORT (כניסות: IN סוג כניסה;                ;(סוג יציאה OUT :יציאות                      END ENTITY; דוגמה: ENTITY sikomi IS PORT (a: IN bit;             b: IN bit;             c: IN bit;             z: OUT bit);   END ENTITY; — ניתן לרשום גם END sikomi