כל הפוסטים בRaspberry Pi

הדלקת led

תוכנה להדלקת לד המורצת על python import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(18,GPIO.OUT) GPIO.output(18,GPIO.HIGH) time.sleep(5) GPIO.output(18,GPIO.LOW)

לוח מקשים 4×4

להריץ בטרמינל לפני: pip install pad4pi from pad4pi import rpi_gpioimport time KEYPAD = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]] COL_PINS = [6, 13, 19, 26] ROW_PINS = [16, 20, 21, 5] factory = rpi_gpio.KeypadFactory()keypad = factory.create_keypad(keypad=KEYPAD, row_pins=ROW_PINS, col_pins=COL_PINS) def printKey(key):print(key) keypad.registerKeyPressHandler(printKey) try:while(True):time.sleep(0.2)except:keypad.cleanup()

עדכון הרסברי

להיכנס לטרמינל, להפעיל את 2 הפקודות ולהמתין sudo apt-get update sudo apt-get upgrade   מומלץ לבצע את שני הפקודות הנ"ל פעם בשבוע

התקנת מערכת הפעלה בraspberry pi

1.חברו את כרטיס ה- SD card למתאם ה – USB  ואותו חברו למחשב. היכנסו לאתר הרשמי של raspberry pi : https://www.raspberrypi.org/ לחצו על " downloads "  ולאחר מכן על raspbian   והורידו את  קובץ ה zip הבא: בנוסף הורידו את התוכנה "balenaEtcher":  https://etcher.io/  (תוכנה זו תחלץ את קובץ הזיפ ל- SD