כל הפוסטים בתקשורת מחשבים

מודל OSI – מודל 7 שכבות

Open System Interconnection מודל זה הוא מודל רב-שכבתי שמטרתו להסביר איך מתבצעת פעולה של העברת נתונים ממכשיר א' ל-ב'. המודל מספק הסבר על כל מרכיבי הרשת ומתייחס לחלק של החומרה ולחלק של התוכנה. המודל מפרק את הרשת ל-7 שכבות שבכל שכבה יש טיפול בחלק מהתהליך תקשורת. קיימים מצבים שטיפול בגורם