החברה והמשטר הדמוקרטי בעידן של גלובליזציה

הגדרת המושג: הגלובליזציה היא מערכת יחסים בין אומות. במערכת משולבת של הון, טכנולוגיה ומידע החוצה גבולות ויוצרת שוק עולמי לסחורות ודעות.

מאפייני התהליך:
א. תהליכים כלל עולמיים בין מדינות, חברות ויחידים.
ב. תהליך זה מתאר יכולת מעבר ותנועה הולכת וגדלה של סחורות, שירותים, מידע, רעיונות ובני אדם.
ג. הרעיונות, הסחורות והמידע עוברים במהירות ובתדירות גבוהה יחסית.
ד. העולם נתפס ככפר גלובאלי, הדבר משפיע על תחומי חיים רבים, כמו: חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות וטשטוש גבולות.
ה. במקביל לתהליכים של טשטוש הלאומיות והגבולות, יש תהליכים של חיזוק זהויות
לאומיות ודתיות.

השלכות התהליך בתחומים השונים:
1 .התחום הכלכלי:
אחת התוצאות הבולטות של הגלובליזציה בתחום הכלכלי היא עליית המוטיבציה להגר. במדינות המערב, רמת החיים עולה ובמקביל יש ירידה בריבוי הטבעי והאוכלוסייה המקומית מסתייגת מלעבוד בעבודות קשות. מציאות זו הופכת מדינות אלו ליעד מבוקש עבור מהגרים. במקביל, הגלובליזציה גורמת לכך שההגירה לא מיועדת רק לחסרי מקצוע, אלא גם לאנשים שיש להם מקצועות נדרשים הרוצים להגר למדינות בהן השכר גבוה יותר. תופעה זו נקראת: "בריחת מוחות".

2 .התחום התרבותי:
מתרחש תהליך של התפוררות התרבויות המקומיות ונוצר מיזוג עם תרבויות אחרות, כאשר התרבות השולטת היא המערבית. בסופו של דבר, הלאומיות נחלשת. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי במקביל מתרחש תהליך הפוך – התחזקות הלאומיות בשל החשש מאובדן הזהות.

.3
במערכת הכלכלית הגלובלית, קיימים ארגונים כלכליים בין-לאומיים, כמו: קרן המטבע (בין היתר, תפקידה להקטין העוני בעולם ולעזור למדינות חלשות כלכלית), הבנק העולמי (מתכנן מדיניות כלכלית עבור המדינות השונות ומשקיע בפיתוח תשתיות).

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן