המשמעויות השונות של "מדינת הלאום" והמרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה

המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה:

 1. טריטוריה – גבולות מוגדרים לשטחה של המדינה. שטחה כולל את השטח היבשתי, המים הטריטוריאליים (במידה וגובלת בים) והמרחב האווירי שמעל שטחה. טריטוריית המדינה תוכל להיות גם אי-רציפה.
 2. אוכלוסייה – בני אדם הנמצאים בקביעות תחת השלטון הקיים במדינה. האוכלוסייה מורכבת מציבור האזרחים (ברובה), מקבוצות קטנות אחרות כמו דיפלומטיים ומעובדים זרים. כל מדינה קובעת בספר חוקיה מי זכאי לקבל אזרחות.
 3. שלטון – כדי שמדינה תוכל להתקיים ולתפקד, דרוש ששלטון הבא לידי ביטוי בשלוש הרשויות. השלטון צריך לקבל החלטות, ולפקח ולכוון את ענייני המדינה.
 4. ריבונות – המדינה צריכה להיות חופשיה בהחלטותיה בענייני ניהול המדינה, הן מדיניות פנים והן מדיניות חוץ. היא לא תהא כפופה להוראות של מדינה אחרת.
 5. הכרה בין-לאומית – פעולה משפטית, פוליטית, הצהרתית הקובעת כי מדינות בעולם מכירות במדינה החדשה וכך נקבעת עובדת קיומה במערכת הבין-לאומית. הכרה זו מאשרת את עובדת קיום המדינה, מאפשרת פתיחת שגרירויות ויחסים דיפלומטיים. ככלל, חשוב להדגיש כי לגודל הטריטוריה ואו האוכלוסייה אין השפעה על הגדרתה של המדינה כריבונית.

| הגדרות

לאום: קבוצה חברתית בעלת זהות משותפת השואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית. לרוב, לבני הלאום יש קשר לטריטוריה מסוימת. כלאום, קיימים יסודות משותפים שמאחדים ומבדלים אותו מקבוצות אחרות והכוונה היא לשפה, תרבות, היסטוריה משותפת ולפעמים גם דת משותפת. יסודות אלה הם אינן תוצאה של בחירה, כלומר- האדם נולד לתוך קבוצת הלאום.

קבוצה אתנית: קבוצה חברתית בעלת יסודות משותפים שאינם תוצאה של בחירה, בדיוק כמו קבוצת הלאום. אך קבוצה אתנית לא שואפת להגדרה עצמית. לדוגמא: הדרוזים.

| סוגי לאומיות

 

 • לאומיות אתנית – תרבותית: כאשר לאומים מתגבשים סביב יסודות שאינם תוצאה של בחירה, כמו: היסטוריה, שפה ומוצא. לדוגמא: הלאום היהודי.
 • לאומיות פוליטית: כאשר ההתגבשות של לאומים מתבססת בעיקר על יסודות שהם תוצאה של בחירה, כמו ערכים, אידאולוגיה ופחות על יסודות אתניים. לדוגמא: ארצות הברית.

| המשמעויות השונות של מדינת הלאום

 1. מדינת לאום אתנית: זו מדינה שיש בה לאום מרכזי והוא מהווה את הרוב במדינה. המדינה מזוהה עם הלאום. במדינה גם מוגדרת כשייכת ללאום המרכזי המהווה את הרוב. המדינה הזו מבטאת השאיפות והמאפיינים שמייחדים את אותו הלאום.מדינת ישראל היא דוגמא למדינה המזוהה עם בני הלאום היהודי, גם אם יש בה מיעוט ערבי, דרוזי, צ'רקסי. צריך להבחין בין מדינות לאום בעלות לאומים דומיננטיים כמעט ללא מיעוטים (כמו יפן ופורטוגל), לבין מדינות לאום שבה לצד הלאום הדומיננטי מתקיימת קבוצות של מיעוטים לאומיים (לדוגמא, ישראל).
 1. מדינה דו – לאומית: מדינה השייכת לשני לאומים שונים שמתקיימים בתוכה. זו מדינה בעלת שתי קבוצות מרכזיות בעולות מעמד שווה ומוסכם על שתיהן. יכול להיות מצב בו הקבוצות תהיינה שונות בגודלן, אך לא במעמדן! דוגמא למדינה שכזו היא בלגיה הכוללת בתוכה שתי קבוצות לאומיות – אתניות שוות. הכוונה היא לולנים ולפלמים. השוויון הזה בא לידי ביטוי במסגרת של מוסדות המדינה.קבוצות הלאום מוכרות בצורה רשמית, כל קבוצה מדברת בשפתה ומקיימת מערכת חינוך עצמאית.
 1. מדינה רב לאומית: מדינה בעלת כמה לאומים ולכולן מעמד שווה. המדינה מייצגת את כלל הקבוצות הלאומיות באופן שווה. הסמלים, החגים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים והתרבותיים של כל לאום ולאום. קיימים גם יסודות פוליטיים – תרבותיים משותפים לכל אזרחי המדינה.דוגמא למדינה שכזו היא שוויץ.

 

 1. מדינת לאום פוליטית / מדינת כלל אזרחיה 
 • היא מגדירה את השייכות הלאומית על בסיס האזרחות בלבד. היא ניטרלית מבחינה אתנית.
 • הסמלים, החגים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים יסודות המשותפים לכל האזרחים במדינה.
 • היסודות הפוליטיים משקפים ערכים משותפים לכל אזרחי המדינה.

 

| ההצדקות השונות למדינת לאום דמוקרטית

 • הצדקה הנובעת מהזכות הטבעית להגדרה עצמית: במשפט הבינלאומי מוכרת זכות ההגדרה העצמית שמשמעותה הזכות שיש לעם לקבוע לעצמו זהותו ומעמדו הפוליטי, כולל זכותו להקמת מדינה עצמאית משלו.
  זכותו של העם לקדם על פי צרכיו את התפתחותו הפוליטית, הכלכלית, החברתית והתרבותית. (לדוגמא: ישראל).
 • ההצדקה הליברלית על פי הזכות לתרבות: לבני אדם יש זכות לתנאים שיאפשרו להם לפתח את תרבותם בצורה הטובה ביותר. מדינת הלאום היא הכלי הטוב ביותר לפיתוח מלא של האומה, לכן צריך לשאוף לתת לכל תרבות לפחות מדינה אחת. 
 • הצדקה הנובעת מהזכות לביטחון פיזי והגנה מרדיפות: לבני אדם – הזכות לחיים ולביטחון, ובמקרים של רדיפות ואיומים, מדינת הלאום היא המסגרת הטובה ביותר למנוע רדיפות. העם היהודי מאוים במיוחד על ידי אנטישמיות ומדינת ישראל דואגת יותר מכל למימוש זכותם של היהודים לחיים ולביטחון.

 

סיכומים נוספים:

החלק הראשון: מבוא היסטורי - סיפורה של הציונות חלק זה הוא הבסיס להכרזה כולה ובו
  אחריות ישראל ליהדות התפוצות: אחריותה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות באה לידי ביטוי בתחומים
צורות הממשל השונות (דמוקרטיות): ממשל פרלמנטרי: לשיטה זו מספר מאפיינים: העם בוחר נציגיו לפרלמנט, הרשות
דילוג לתוכן