השסע הלאומי: גורמים, דרכי ביטוי ודרכי התמודדות

מהו שסע?: שסע מציין קו גבול חברתי שחוצה חברה כלשהי ומפריד אותה למחנות שונים. בין מחנות אלה מתחים ומחלוקות.

בחברה הישראלית קיימים מספר סוגי שסעים:

 1. השסע הדתי: המתח שבין חילונים ודתיים.
 2. השסע העדתי: המתח שבין מזרחים ואשכנזים.
 3. השסע האידאולוגי – פוליטי: המחלוקת שבין הימין ושמאל בנושאי חוץ וביטחון.
 4. שסע כלכלי – חברתי: המתח שבין עשירים ועניים.
 5. השסע הלאומי: המתח בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי.

הגורמים לשסע הלאומי:

 • הסכסוך הערבי יהודי= מקורו של השסע הלאומי הוא בתחילת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל החל מסוף המאה ה-19, אז התחיל המאבק על השליטה בארץ ישראל. במרוצת השנים, חרף הסכסוך למרחץ דמים ובמיוחד עם פלישת צבאות ערב לישראל עם הקמת המדינה. במהלך המלחמה, עזבו כ-700 אלף ערבים את הארץ וכך נוצרה בעיית הפליטים הפלשתינאית. כתוצאה מכך, הסכסוך קיבל צד נוסף והוא "הסכסוך הישראלי – פלשתינאי".
 • מלחמת ששת הימים= עם כיבוש השטחים, הסכסוך חרף וזאת כי עקב המלחמה, השתלטה המדינה על מאות אלפים בניגוד לרצונם.
 • בעיית הזהות הערבית- ישראלית= הערבים שנשארו בתחומי הקו הירוק לאחר מלחמת העצמאות מזוהים עם האומה הערבית מבחינה לאומית – תרבותית – היסטורית ורואים עצמם כחלק מהעם הפלשתינאי שלו יש זיקה להקמת מדינת "פלסטין". עם זאת, כאזרחים, הם מחויבים למדינה ולחוקיה. מציאות זו יוצרת חוסר אמון עמוק בין חלק מהיהודים במדינה לבין ערביי ישראל.
 • מדינת לאום יהודית= עצם הגדרת המדינה כמדינת לאום יהודית, שסמליה וחלק מחוקיה קשורים רק לעם היהודי (לרבות חוק השבות), מהווה גורם נוסף לשסע הלאומי. מדינת לאום יהודית – פירושה שהמדינה שייכת לקולקטיב היהודי והערבים הם כמובן אינם חלק מהקולקטיב. הם טוענים מנגד, שאינם מקבלים יחס שווה מהמדינה שהוגדרה כביתו של העם היהודי.
 • דת האסלאם= הדת המוסלמית היא גורם משמעותי לכך בשל השפעות על אורח חיי ערביי- ישראל המוסלמים והקשר ללאומיות הערבית. הקיצוניים שבהם מסרבים להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית.

דרכי הביטוי של השסע הלאומי:

 • מדיניות ההתיישבות של קק"ל: תקנות קק"ל מונעות מלא- יהודים לחכור את אדמות הלאום ולגור בהם.
 • חוק השבות: מאפשר ליהודים לעלות לארץ ולקבל אזרחות ישראלית ולא ללא- יהודים.
 • חוק שירות הביטחון: על פי אחד מסעיפי החוק, גברים ונשים ערביות ונשים דרוזיות וצ'רקסיות פטורות מחובת הגיוס. החלטה זו גורמת לפגיעה בשוויון היות והציבור הערבי לא יכול לקבל הטבות חיילים והטבות חיילים משוחררים.
 • הקצאת משאבים לא שוויונית במערכת החינוך: מדיניות זו יצרה פערים גדולים מבחנת התשתיות בבתי הספר, כמות הציוד ואיכותן. כמו כן, יש פערים ברמת ההישגים בין התלמידים היהודים לערבים בנוסף לרמת הנשירה של הערביים ביחס ליהודים.

דרכי ההתמודדות עם השסע:

 1. חינוך כל המגזרים לסובלנות ולקבלת האחר במדינה יהודית ודמוקרטית.
 2. הקפדה על זכויות הפרט וזכויות הקבוצה.
 3. קידום ייצוג מתאים בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות.
 4. מדיניות של העדפה מתקנת, הקצאת משאבים מיוחדים.
 5. הנהגת שיטת בחירות יחסית המאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות.

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן