זכויות אזרחיות – פוליטיות

Share on print
Share on whatsapp
Share on facebook

זכויות אלו מוענקות לאדם במדינה בו הוא אזרח. הן מממשות את עיקרון שלטון העם על ידי יישום החיים הפוליטיים של האזרח במדינה. קיימות ארבע זכויות כאלה ולהלן הן:

1 .הזכות לבחור – זכותו של אזרח לבטא את עמדותיו הפוליטיות על ידי קביעת הרכב השלטון באמצעות בחירות.

2 .הזכות להיבחר – זכותו של אזרח להשפיע על הנעשה במדינתו במסגרת תפקיד באחד ממוסדות השלטון.

3 .החופש למתוח ביקורת על השלטון זכותו של אדם לבטא את מחאתו על אופן התנהלותו ופעולותיו של השלטון.

4 .חופש ההתארגנות הפוליטית – זכותו של אזרח להתחבר לקבוצה ובמסגרתה להשפיע על החיים הציבוריים ולהביא לשינויים חברתיים ופוליטיים.

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן