זכויות אזרחיות – פוליטיות

זכויות אלו מוענקות לאדם במדינה בו הוא אזרח. הן מממשות את עיקרון שלטון העם על ידי יישום החיים הפוליטיים של האזרח במדינה. קיימות ארבע זכויות כאלה ולהלן הן:

1 .הזכות לבחור – זכותו של אזרח לבטא את עמדותיו הפוליטיות על ידי קביעת הרכב השלטון באמצעות בחירות.

2 .הזכות להיבחר – זכותו של אזרח להשפיע על הנעשה במדינתו במסגרת תפקיד באחד ממוסדות השלטון.

3 .החופש למתוח ביקורת על השלטון זכותו של אדם לבטא את מחאתו על אופן התנהלותו ופעולותיו של השלטון.

4 .חופש ההתארגנות הפוליטית – זכותו של אזרח להתחבר לקבוצה ובמסגרתה להשפיע על החיים הציבוריים ולהביא לשינויים חברתיים ופוליטיים.

סיכומים נוספים:

א. עקרון הכרעת הרוב: אחד מהעקרונות החשובים בדמוקרטיה, הוא עקרון הכרעת הרוב. כאשר מתקיימת הצבעה,
החלק הראשון: מבוא היסטורי - סיפורה של הציונות חלק זה הוא הבסיס להכרזה כולה ובו
  אחריות ישראל ליהדות התפוצות: אחריותה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות באה לידי ביטוי בתחומים
דילוג לתוכן