זכויות קבוצה

הן זכויות שהמדינה מעניקה לקבוצות אתניות – תרבותיות/ מיעוטים לאומיים, כדי לאפשר
לקבוצה לשמור על הייחודיות התרבותיות שלה ולשמר את מנהגיה. המדינה קובעת את
היקף הענקתן ואת מידע התמיכה המוסדית בהן.

1 .שפה – זכות הקבוצה להשתמש בשפתה.
2 .דת – קיום פולחן דתי, לקיים בתי דין משלהם.
3 .הגדרה עצמית – שאיפה למדינה משלהן היא לגיטימית.
4 .חינוך – קיום מערכת חינוך אוטונומית.
5. ייצוג – מתן אפשרות ייצוג במוסדות השלטון.

סיכומים נוספים:

א. עקרון הכרעת הרוב: אחד מהעקרונות החשובים בדמוקרטיה, הוא עקרון הכרעת הרוב. כאשר מתקיימת הצבעה,
החלק הראשון: מבוא היסטורי - סיפורה של הציונות חלק זה הוא הבסיס להכרזה כולה ובו
  אחריות ישראל ליהדות התפוצות: אחריותה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות באה לידי ביטוי בתחומים
דילוג לתוכן