חובות האדם והאזרח והקשר ביניהן לבין הזכויות

חובות האדם כאדם:

  • להכיר בזכותו של כל אחד אחר מבני החברה לממש את זכויותיו הטבעיות.
  • להימנע מפגיעה במימוש זכויותיו של כל אדם אחר ולפעול נגד פגיעה במימוש זכויותיו של כל אדם אחר- באמצעות התרעה או בדרכים אחרות.
  • לנהוג בסובלנות כלפי כל אדם אחר.

חובות האדם כאזרח:

  • חובת הציות לחוק.
  • חובות הקבועות בחוק כגון: תשלום מיסים, שירות צבאי וכו'.
  • השתתפות בחיים הפוליטיים במדינה: הצבעה בבחירות, ביקורת השלטון,השתתפות אזרחית וכו'.

 

אין קשר בין זכויות לחובות! אין לשלול מאדם את זכויותיו אם לא קיים חובותיו.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן