מאפייני יסוד – תנאים הכרחיים לקיומן של בחירות דמוקרטיות

כדי שבחירות יחשבו לבחירות דמוקרטיות, הן חייבות לקיים 5 תנאים. נהוג לחלקן לראשי התיבות: כ"ח מש"ה:

| כלליות

כל בעלי האזרחות במדינה זכאים להשתתף בבחירות ולקחת חלק בקביעת
זהות האנשים בשלטון.

| חשאיות

איש חוץ מהבוחר לא יכול לדעת מה הוא בחר.

| מחזוריות

הבחירות מתקיימות בפרקי זמן קבועים וסדירים המוגדרים בחוק.4 .מחזוריות – הבחירות מתקיימות בפרקי זמן קבועים וסדירים המוגדרים בחוק.

| שוויוניות

קול אחד לכל אחד: לכל אדם בעל אזרחות יש קול אחד ולכל קול יש משקל
שווה.

| התמודדות חופשית

כל מי שמבקש יכול להתמודד בבחירות, וכן צריך שיהיו כמה
מתמודדים.

 

 

סיכומים נוספים:

א. עקרון הכרעת הרוב: אחד מהעקרונות החשובים בדמוקרטיה, הוא עקרון הכרעת הרוב. כאשר מתקיימת הצבעה,
החלק הראשון: מבוא היסטורי - סיפורה של הציונות חלק זה הוא הבסיס להכרזה כולה ובו
  אחריות ישראל ליהדות התפוצות: אחריותה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות באה לידי ביטוי בתחומים
דילוג לתוכן