משאל עם

משאל עם הינו הליך שבאמצעותו חווים האזרחים עמדתם בשאלה מוגדרת בהצבעה בעד או נגד כדי להכריע בבעיות חברתיות ופוליטיות בעלות חשיבות גדולה ועקרונית. ההצבעה הינה באופן דומה לבחירות לראשות הממשלה.

טיעונים בעד משאל העם

– התשובה המתקבלת במשאל משקפת את עמדת הציבור בסוגיה ספציפית בניגוד לבחירות בהן יש הרבה סוגיות.
– העם משתתף במשאל, מרגיש שביכולתו להשפיע על קבלת ההחלטות במדינה ומרגיש שותף.
– מאפשר להגיע להכרעות בנושאים בשנויים במחלוקת בחברה ומניעת פילוג בעם.
– ההכרעה האמצעות משאל עם נותנת לשלטון לגיטימציה (אישור כביכול) למימוש מדיניותו.
– בבחירות יכולים הנבחרים להבטיח הרבה הבטחות אבל לא תמיד לקיימן, כאן תוצאת המשאל מחייבת.

טיעונים נגד משאל העם

– עוקף את הפרלמנט ופוגע בסמכות חברי הפרלמנט לקבל החלטות, הדבר מהווה מעין הבעת אי אמון בנבחרי הציבור.
– ביטוי לפריקת השלטון מאחריות, משום שבמקום שהשלטון יקבע החלטות הוא מעביר את האחריות לציבור.
– דורש תשובה חד משמעית ללא אפשרות של דיון ובירור הנושא לעומק והתייחסות למורכבות השאלה הנדונה.
– במשאל הצגת הנושא והיוזמה למשאל נעשית לפעמים על ידי הממשלה. קיים חשש שהניסוח יהיה מניפולטיבי ושהממשלה תעשה שימוש במשאבי העוצמה שלה כדי להשיג את מטרות השלטון.
– יכול לגרום לקרע בעם ולהחריף את השסעים החברתיים הקיימים.

 

בתמונת הסיכום: משאל העם בנוגע להיפרדות מהאיחוד האירופי בבריטניה, המכונה "ברקזיט".

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן