עקרון הכרעת הרוב

כדי שכל האזרחים יוכלו לחיות יחד למרות חילוקי הדעות, נקבע שכל האזרחים, המהווים את כלל החברה שווים בזכותם לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות. גם אלו השייכים לרוב וגם אלו השייכים למיעוט מקבלים את העיקרון שהחלטות מתקבלות ע"י רוב האוכלוסייה ולא ע"י יחיד או קבוצה וגם לא בהסכמת כל האוכלוסייה.

חשיבותה של הכרעת הרוב:

1 .הכרעת הרוב מבחינה מספרית קרובה ביותר להחלטת העם – כלומר זהו המצב הקרוב ביותר למימוש הרעיון של שלטון העם.
2 .קבלת החלטה עפ"י הכרעת הרוב בתהליך דמוקרטי מסודר גורמת ליציבות השלטון ולקבלה בצורה סובלנית את ההכרעות. ומאפשר לפתור סכסוכים בדרכי שלום.
3 .אין דרך אחרת כי אם לא הרוב יחליט אז המיעוט יחליט וכאשר המיעוט קובע זהו מצב לא דמוקרטי ויוצר אנרכיה או עריצות.
4 .הכרעת הרוב היא שוויונית – לכל אזרח יש קול שווה והוא יכול להשפיע. המיעוט יכול לנסות להפוך לרוב.

עריצות הרוב:

סכנה הגלומה במימוש קיצוני של עקרון הכרעת הרוב בדמוקרטיה, בה קבוצת הרוב תעשה שימוש בכוח הרב שמוקנה לה מתוקף הדמוקרטיה כדי לדכא מיעוט ולפגוע בזכויותיו. במובן מסוים טוען מונח זה כי דמוקרטיה קיצונית כלל איננה דמוקרטיה, או עומדת בסכנה של אובדן מהותה הדמוקרטית, משום שאין בה לא חירות, לא שוויון ולא יכולת השפעה בעבור קבוצות מיעוט. במצב בו אין גבולות להכרעת הרוב, עלול להיווצר מצב בו מיעוט אינו יכול להביא את רצונותיו לידי ביטוי ונמצא בסכנה של כפייה ושלילה של זכויות שונות ממנו.

כדי להתמודד עם סכנת עריצות הרוב נדרשים משטרים דמוקרטים לאמצעים כמו הפרדת רשויות, חוקה ועוד. רוב הוא אינו בהכרח רוב דמוקרטי, על הרוב לזכור כי כל רוב יכול להפוך למיעוט וכן להפך. הכרעת הרוב אינה לגיטימית:
– כאשר היא פוגעת בזכויות אדם ואזרח.
– כאשר היא פוגעת בזכויות המיעוט לבטא את עמדותיו.
– כאשר היא פוגעת בעקרונות הדמוקרטיה )מבטלת בחירות, הפרדת רשויות וכו'(.

סוגי רוב:

רוב רגיל – מספר הקולות הרב ביותר מקרב המצביעים בפועל.
רוב מוחלט – מספר הקולות הרב ביותר מקרב בעלי זכות ההצבעה, כולל אלו שלא הצביעו
כמובן.
רוב מיוחס – רוב בו נדרש יחס מסוים של תמיכה מקרב בעלי זכות ההצבעה, היחס נקבע על פי צרכי הבחירות או המשאל, היחס נקבע מראש, רוב זה עוזר לנו להגן על חוקים מסוימים, עוזר לקבל החלטות לפי יחס מסוים ולא לפי רוב זעום, לפי רף מסוים )רף יחסי( שאותו יש לעבור, לדוגמא – על מנת להדיח נשיא בישראל יש להשיג לפחות 90 קולות של חברי כנסת.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן