תרבות דמוקרטית: סובלנות, הסכמיות ופלורליזם

עקרון הפלורליזם:

עקרון הפלורליזם (ריבוי דעות) הוא ערך ועקרון חשוב בדמוקרטיה ופירושו הכרה בזכות קיומן של דעות והשקפות שונות, צרכים ורצונות שונים בחברה והכרה בזכות קיומן של התאגדויות שונות ומגוונות לבטא את עצמן ולממש את אינטרסיהן.

הוא מקיף את כל תחומי החיים, ההנחה הבסיסית העומדת בבסיס גישה זו היא שמצד אחד כל בני אדם שונים זה מזה בצרכיהם, בדעותיהם, בשאיפותיהם ובהעדפותיהם, בשונות זו לגיטימית, אך מצד אחר, כולם בעלי זכויות שוות וכולם זכאים לממש את זכויותיהם באותה מידה.

 

עקרון הסובלנות:

עקרון הסובלנות הוא תנאי הכרחי לקיום עקרון הפלורפליזם וכן לקיום המשטר הדמוקרטי.

משמעותו של עקרון הסובלנות היא הנכונות לכבד ולסבול את דעותיו של השונה ולנהוג בכבוד בבני אדם ששונים ממך, בין אם במראה החיצוני, בשיוך הקבוצתי, באורח החיים, באמונות או בהעדפות שלהם.

נסבול (סובלנות) גם במחיר של אי נוחות או אפילו פגיעה אישית, את דעותיהם, אמונתם והשקפותיהם של אנשים אחרים המנוגדות לשלנו. כלומר, עקרונות המשטר הדמוקרטי קובעים כי החיים בחברה הפועלת תחת עקרון הפלורליזם כרוכים במידה מסוימת של אי נוחות ואף סבל הנובעים מתוך השוויון בין כל אדם ואדם תחת המשטר הדמוקרטי.

עקרון ההסכמיות:

חיי חברה ומדינה אינם יכולים להתקיים ללא מסגרת מאחדת, כל פרט בחרה אינו בהכרח מתפשר לגבי דעותיו ועמדותיו של האחר, החיים הדמוקרטיים מתאפשרים על ידי הסכמה כללית בין אחזרי המדינה בעניינים מרכזיים מוגדרים.

נדרשת הסכמה כללית שיש לציית לכללי המשחק הדמוקרטיים גם במקרה של אי תמיכה בממשל הנבחר, במדיניותו ובדרכי פעולתו.

ככל שמידת ההסכמיות עולה כך עולה גם רמת יציבות המשטר. במשטר הדמוקרטי יש ביטויים לגיטימיים מקובלים לביטוי של אי הסכמה לדוגמה: הפגנות, ביטויים בתחום האמנות, תקשורת מבקרת, הקמת מפלגות כדי למממש אינטרסים שונים והשתתפות בבחירות דמוקרטיות. לעומתן צורות ביטויי אי הסכמה שאינן לגיטימיות הן בדרכי אלימות, עבריינות

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן