עקרונות הדמוקרטיה: עקרון שלטון העם

עקרון זה הוא אחד מעמודי היסוד של הדמוקרטיה ומבסס את קיומה. מקורו של עקרון זה הוא ברעיון האמנה החברתית.

אמנה חברתית: רעיון המבוסס על כך שבני האדם הסכימו מרצונם החופשי להתארגן בחברה ולקבל על עצמם כללים, חוקים, פיקוח ומגבלות. הסכמה זו היא מעין ברית. האדם אמנם מאבד חלק מחירותו הטבעית, אך זוכה לביטחון קיומי רב יותר ולדאגה לצרכיו ולזכויותיו. האמנה החברתית היא רעיון ואינה מסמך כתוב. רעיון האמנה החברתית עומד בבסיסה של כל מדינה דמוקרטית.

עקרון שלטון העם הוא ביטוי לריבונות של העם על המדינה ולכך שהוא למעשה מקור הסמכות במדינה ומקור הלגיטימציה לכל שלטון. עקרון שלטון העם יכול לבוא עקרונית לידי ביטוי באחת משתי דרכים – דמוקרטיה עקיפה ודמקורטיה ישירה.

 

הגדרות:

דמוקרטיה ישירה: דמוקרטיה נוסח יוון העתיקה, העם מתאסף מספר קבוע של פעמים בשנה ומקבל החלטות באופן ישיר בכל נושא.

דמוקרטיה עקיפה: סוג משטר בו אזרחים ממנים נציג או מספר נציגים שימלאו בעבורם ובשמם החלטות הנוגעות לחייהם, למרות זאת הריבון הוא עדיין העם, הוא יכול להשפיע באמצעות עתירות לבית המשפט, הפגנות, שביתות וכו', דמוקרטיה ישירה אינה אפשרית במדינות עם אוכלוסיה גדולה עקב גודל האוכלוסיה ועקב מורכבות החיים.

 

השוואה בין שני הסוגים:

דמוקרטיה ישירה דמוקרטיה עקיפה
המשתתפים האזרחים נציגי העם
האזרחים כלל האזרחים (ביוון גברים מגיל 18 ועמידים) כלל האזרחים
תפקידי האזרחים להשתתף בתהליכי ההחלטות לבחור המנהיגים, לפקח ולבקר פעילותם ולהחליפם
הכלי המרכזי משאל עם בחירות (ומשאל עם במקרה הצורך)
הגוף המחליט אספת העם בית הנבחרים

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן