שפה עילית 711003 פתרונות

התש"פ – פתרון (תודה לתורם)

התשע"ט – נפל

התשע"ח – פתרון

התשע"ז – נפל

התשע"ו – נפל

התשע"ה – פתרון

התשע"ד – פתרון

התשע"ג – פתרון

התשע"ב – פתרון

התשע"א – נפל

התש"ע – נפל

התשס"ט – פתרון

התשס"ח – פתרון

 

סיכומים נוספים:

שימו לב הפתרון חלקי, אפשר להוסיף תשובות דרך "תרומת סיכומים"במידה ונמצא שגיאה אנא פנו להנהלת
אנו נשתמש בפקודה זאת בשביל לקלוט נתונ/ים לתוכנית לדוגמה: int a; // קולט משתנה a
כדי לבצע פעולת חילוק, משתמשים בסימן / . בדר"כ במשתנה כמו int, זה יבצע פעולת
דילוג לתוכן