בקרה 711913 פתרונות

התשע"ט – פתרון

התשע"ח – פתרון

התשע"ז – פתרון

התשע"ו – פתרון

התשע"ה – פתרון

התשע"ד – פתרון

התשע"ג – פתרון

התשע"ב – נפל

התשע"א – פתרון

התש"ע – פתרון

התשס"ט – נפל

התשס"ח – פתרון

סיכומים נוספים:

שימו לב הפתרון חלקי, אפשר להוסיף תשובות דרך "תרומת סיכומים"במידה ונמצא שגיאה אנא פנו להנהלת
כיתה י"דאוסף מבחנים חיצונים:711003 - אלקטרוניקה ומחשבים711913 - מערכות תקשורת ובקרהפתרונות מבחנים חיצונים:שימו לב! הפתרונות
תודה ללירז צרפתי על הסיכוםא. מספר הענפים של המג"ש הוא כמספר הקטבים של החוג הפתוח.ב.
דילוג לתוכן