בקרה 711913 פתרונות

התש"פ – חסר

התשע"ט – פתרון

התשע"ח – פתרון

התשע"ז – פתרון

התשע"ו – פתרון

התשע"ה – פתרון

התשע"ד – פתרון

התשע"ג – פתרון

התשע"ב – נפל

התשע"א – פתרון

התש"ע – פתרון

התשס"ט – נפל

התשס"ח – פתרון

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן