אלקטרוניקה הנדסאים

כיתה י"ד

אוסף מבחנים חיצונים:

711003 – אלקטרוניקה ומחשבים

711913 – מערכות תקשורת ובקרה

פתרונות מבחנים חיצונים:

שימו לב! הפתרונות לא רשמיים ויכול להיות שיש טעויות!

סיכומי

אריק פורת

מכללת אורט

אבי חיון

טוהר ברזני

משה מימון

יש ביוטיוב כל מיני סרטונים ופתרונות

נושאים:

711003

אלקטרוניקה ספרתית ב'

אלקטרוניקה תקבילית ב'

שפה עילית

שפת תיאור חומרה VHDL

מעבדת גרעין

711913

מערכות תקשורת ב'

תקשורת מחשבים

מערכות בקרה

מעבדת התמחות במערכות אלקטרוניות

מעבדת הנחייה במערכות אלקטרוניות

בחירה: עיבוד ספרתי של אותות / תקשורת אלקטרואופטית / מערכות אלקטרוניות בתקשורת חוזי

סיכומים נוספים:

שימו לב הפתרון חלקי, אפשר להוסיף תשובות דרך "תרומת סיכומים"במידה ונמצא שגיאה אנא פנו להנהלת
שימו לב הפתרון חלקי, אפשר להוסיף תשובות דרך "תרומת סיכומים"במידה ונמצא שגיאה אנא פנו להנהלת
תודה ללירז צרפתי על הסיכוםא. מספר הענפים של המג"ש הוא כמספר הקטבים של החוג הפתוח.ב.
דילוג לתוכן